עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר תשפ"ג >> יום י"ט אדר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בפרק ל"ה בתניא: גם צדיק שלומד תורה יומם ולילה חייב לקיים מצוות מעשיות, כדי לנקות את העולם. בוודאי שאנחנו שלא מצליחים להיות כל היום עם העיניים בתורה. אנחנו צריכים לקיים הרבה מצוות מעשיות כדי לנקות את האוויר בעולם. כי הכח המעשי, יש לו אפשרות לשנות עולם חומרני. לכן הרבי שליט"א מלך המשיח אומר, לצאת להניח תפילין עם יהודים ברחוב. כי למצוות תפילין יש כח מעשי. על ידי זה, כל עם ישראל יחזור בתשובה, אפילו יאיר לפיד. כי אלוקים נתן לצדיק ידיים גשמיות, כדי שהוא יניח עם יאיר לפיד תפילין, ויטהר לו את המוח בעזרת השם.

מילות התניא המקוריות:
והנה כשהאדם עוסק בתורה אזי נשמתו שהיא נפשו האלהית עם שני לבושיה הפנימים לבדם שהם כח הדבור ומחשבה נכללות באור ה' א"ס ב"ה ומיוחדות בו ביחוד גמור והיא השראת השכינה על נפשו האלהית כמארז"ל שאפי' אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה עמו. אך כדי להמשיך אור והארת השכינה גם על גופו ונפשו הבהמית שהיא החיונית המלובשת בגופו ממש צריך לקיים מצות מעשיות הנעשים ע"י הגוף ממש שאז כח הגוף ממש שבעשיה זו נכלל באור ה' ורצונו ומיוחד בו ביחוד גמור והוא לבוש השלישי של נפש האלהית ואזי גם כח נפש החיונית שבגופו ממש שמקליפת נוגה נתהפך מרע לטוב ונכלל ממש בקדושה כנפש האלהית ממש מאחר שהוא הוא הפועל ועושה מעשה המצוה שבלעדו לא היתה נפש האלהית פועלת בגוף כלל כי היא רוחניית והגוף גשמי וחומרי והממוצע ביניהם היא נפש החיונית הבהמית המלובשת בדם האדם שבלבו וכל הגוף

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
כמארז"ל = כמאמר רבותינו זכרונם לברכה
שאפי' = שאפילו
ע"י = על ידי

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים