עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר ב' תשע"ד >> יום שישי י"ט אדר ב'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בפרק ל"ז בתניא: אחרי שאנו יודעים את סיבת הגלות, והצורך להאיר את חושך העולם, לכן, אל תסתגרו רק בבית הכנסת. כי גם למעלה, לפני שירדנו לעולם החומרני היינו בקדושת בית הכנסת. אם כך, למה אלוקים הוריד אותנו מקדושת בית הכנסת? היה יותר טוב אילו היינו נשארים בגן עדן העליון.
אלא, בודאי אלוקים הוריד אותנו כאן, לרחוב בכדי שנטהר אותו, ואת זה אי אפשר לעשות מגן עדן. לכן, צריך להיוולד בגוף חומרי, ולצאת לרחוב ולשכנע יהודים להניח תפילין, כי רק זה מאיר את העולם. כמובן, שהתורה שלומדים בבית המדרש פועלת לקרב יהודים. אבל היא פועלת כמו שהצדיקים פועלים מגן עדן, בשלט רחוק. אבל אלוקים רוצה שנסיים את הקרב בכוחות קרקעיים, וזה רק על ידי פעולות מבצעים פשוטות של חיילים בצבא הרבי מלך המשיח מליובאוויטש.


מילות התניא המקוריות:

וכל ניצוץ לא ירד לעוה"ז אף שהיא ירידה גדולה ובחי' גלות ממש כי גם שיהיה צדיק גמור עובד ה' ביראה ואהבה רבה בתענוגים לא יגיע למעלות דביקותו בה' בדחילו ורחימו בטרם ירידתו לעוה"ז החומרי לא מינה ולא מקצתה ואין ערך ודמיון ביניהם כלל כנודע לכל משכיל שהגוף אינו יכול לסבול כו' אלא ירידתו לעולם הזה להתלבש בגוף ונפש החיונית הוא כדי לתקנם בלבד ולהפרידם מהרע של שלש קליפות הטמאות על ידי שמירת שס"ה לא תעשה וענפיהן ולהעלות נפשו החיונית עם חלקה השייך לה מכללות עוה"ז ולקשרם ולייחדם באור א"ס ב"ה אשר ימשיך בהם ע"י קיומו כל רמ"ח מצות עשה בנפשו החיוני' שהיא היא המקיימ' כל מצות מעשיות כנ"ל וכמ"ש [בע"ח שער כ"ו] כי הנשמה עצמה אינה צריכה תיקון כלל כו' ולא הוצרכה להתלבש בעוה"ז וכו' רק להמשיך אור לתקנם כו' והוא ממש דוגמת סוד גלות השכינה לברר ניצוצין וכו'.
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

לעוה"ז = לעולם הזה
ובחי' = ובחינת
שס"ה = 365
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
ע"י = על ידי
רמ"ח = 248
החיוני' = החיונית
המקיימ' = המקיימים
כנ"ל = כנאמר לעיל
וכמ"ש = וכמו שכתוב
בע"ח = בעץ חיים 

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים