עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אלול תשפ"ג >> יום י"ז אלול
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
בפרק י"ד הרבי הזקן לימד אותנו שאור החכמה מתחדש כל ראש השנה.
בפרק ט"ו ממשיך הרבי הזקן לבאר לנו: אם יהודי רוצה קצת להבין באורות העליונים, הוא חייב ללמוד קודם על אור החכמה בתוך גופו. אלוקים העניק לו את הנשמה שתתגלה אצלו בגוף, והנשמה היא חלק אחד עם אלוקים. לכן, אם יעמיק היהודי ללמוד את גופו, איך כל גופו מלא מאור הנשמה ושהכל מתחיל מהחכמה, על ידי זה הוא יבין גם בספירות של העולמות העליונים שמתחילות מאור החכמה בעולם האצילות.


מילות התניא המקוריות:
טו להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם בענין הספירות מודעת זאת בארץ מפי קדושי עליון נ"ע לקרב קצת אל השכל מאי דכתיב ומבשרי אחזה אלוה שהכוונה היא להבין קצת אלהותו יתברך מנפש המלובשת בבשר האדם וע"פ מארז"ל ע"פ ברכי נפשי וגו' מה הקב"ה כו' אף הנשמה כו' וע"פ מאמר הזהר ע"פ ויפח באפיו נשמת חיים מאן דנפח מתוכי' נפח ואפי' נפש דעשיה היא באה מזיווג זו"נ דעשיה והמוחין שלהם שהם בחי' חיה ונשמה דזו"נ שהן הן אחוריים דכלים דזו"נ דאצילות שהם אלהות ממש שבתוכם מאיר אור א"ס ב"ה המלובש וגנוז בחכמה דאצי' דאיהו וגרמוהי חד באצילות וע"כ גם בנשמת האדם מאיר אור א"ס ב"ה מלובש וגנוז באור החכמה שבה להחיות את האדם וממנה יוכל האדם להבין קצת בספירות העליונות שכולן מאירות בנשמתו הכלולה מהן.
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

נ"ע = נשמתם עדן
וע"פ = ועל פי
מארז"ל = מאמר רבותינו זכרונם לברכה
ע"פ = על פסוק
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
מתוכי' = מתוכיה
ואפי' = ואפילו
זו"נ = זכר ונקבה
בחי' = בחינה
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
דאצי' = דאצילות
וע"כ = ועל כן

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים