עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש חשוון תשע"ד >> יום שישי י"ד חשוון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
הצדיק מאמין שכל מה שהוא מבין בשכל, זה אפילו לא טיפה מן הים מהאמת האמיתית בורא העולם, ולכן הוא מאוד אוהב את הבורא. והוא גם מתבייש מאוד ממנו ולכן הוא לא עושה חטאים בכלל. ולכל צדיק וצדיק יש  את האהבה היוקדת הזאת,  רק שיש דרגות בחוזק האהבה, ואין צדיק אחד דומה בדרגתו לצדיק השני.
מילות התניא המקוריות:
איתא בזוה"ק דצדיקא דאתפטר אשתכח בכלהו עלמין יתיר מבחיוהי כו' וצריך להבין תינח בעולמות עליונים אשתכח יתיר בעלותו שמה אבל בעוה"ז איך אשתכח יתיר. וי"ל ע"ד מה שקבלתי על מאמר חז"ל דשבק חיים לכל חי כנודע שחיי הצדיק אינם חיים בשרים כ"א חיים רוחניים שהם אמונה ויראה ואהבה כי באמונה כתיב וצדיק באמונתו יחיה וביראה כתיב ויראת ה' לחיים ובאהבה כתיב רודף צדקה וחסד ימצא חיים וחסד הוא אהבה ושלשה מדות אלו הם בכל עולם ועולם עד רום המעלות הכל לפי ערך בחי' מעלות העולמות זע"ז בדרך עילה ועלול כנודע.
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

הנ"ל = הנאמר לעיל
בזוה"ק = בזוהר הקדוש
בעוה"ז = בעולם הזה
וי"ל = ויש להבין
ע"ד = על דרך
חז"ל = חכמינו זכרונם לברכה
כ"א = כי אם
בחי' = בחינה
זע"ז = זה על זה
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים