עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אב תשע"ד >> יום שישי י"ב אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מסיים הרבי הזקן את פרק ג' ב'איגרת הקודש' בתניא ומסביר: כדי למנוע את נזילת הטוב לתוך הרע, צריך את מצוות הצדקה. כאשר חסיד נותן צדקה, הוא מאחד את האור האלוקי המצומצם עם אור הצדקה הלא מוגבל. על ידי יחוד זה מתבטלים הרשעים. הצדיקים מתפללים עם כובע, שמביא להם את האור בלי גוף, ומושיע אותם מהקמים עליהם. אלוקים בוחר בצדיקים, כי הם משלימים את כוונת הבריאה, ביחוד האור העצום עם הגבול. כמו שיהודי מתעטף בטלית ועומד בתפילה, שאז מציאות הרע מתבטלת ונעלמת בזכות נתינת הצדקה לפני התפילה.
 
מילות התניא המקוריות:

אך מי הוא הגורם לירידת האור והשפע לעוה"ז הגשמי מי"ס הנקראים גופא הוא היחוד הנ"ל שהיא תוספת הארה והשפעה מבחי' אור א"ס המאציל העליון ב"ה ביתר שאת על ההארה וההשפעה שבתחילת האצילות וההשתלשלות וכו'. וראשית תוספת ההארה וההשפעה היא לראשית הי"ס וזה הוא וכובע ישועה בראשו ישועה הוא מלשון וישע ה' אל הבל ואל מנחתו. והוא ירידת האור והשפע דש"ע נהורין שבזוה"ק. וכמ"ש יאר ה' פניו אליך. יאר פניו אתנו סלה. אתנו הוא ע"י מעשה הצדקה. וזה הוא זורע צדקות מצמיח ישועות. וככה יאר ה' פניו אליהם צדקתם עומדת לעד וקרנם תרום בישועת מצמיח קרן ישועה צמח צדקה מהכובע ישועה הנ"ל. כנפש תדרשנו:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

לעוה"ז = לעולם הזה
מי"ס = מ-י' ספירות
הנ"ל = הנאמר לעיל
מבחי' = מבחינת
א"ס = אין סוף
ב"ה = ברוך הוא
הי"ס = ה-י' ספירות
דש"ע =  ד- 370
שבזוה"ק = שבזוהר הקדוש
וכמ"ש = וכמו שכתוב
ע"י = על ידי 


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים