עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשע"ד >> יום שישי ט"ז שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מסביר לנו הרבי הזקן בהמשך של פרק כ"א בתניא, החילוק בין המחשבה האלוקית לדיבור האלוקי היא רק לגבינו הנבראים. המחשבה האלוקית נראית לנו יותר רוחנית ומאוחדת עם אלוקים. כמו לדוגמא: הנבראים רואים בגן עדן עולם מאוחד עם האלוקים, כי גן עדן נברא במחשבה אלוקית. ואילו את העולם החומרני אנו רואים כמו דיבור אלוקי, שהוא חיצוני. כי אנו הנבראים לא רואים בעולם החומרני את הפנימיות המחשבתית האלוקית שמחיה את העולם החומרני כל רגע. אבל לגבי אלוקים, העולם החומרני והגן עדן שניהם בטלים ולא חשובים לפניו כלום. כי העולם החומרני לגבי אלוקים בטל ומבוטל. בדיוק כמו שהשמש משתחווה יום יום לכיוון מערב, כי היא מרגישה את השכינה שנמצאת במערב, בקודש הקודשים שמשם התחיל האלוקים את העולם.

מילות התניא המקוריות:

וכל הצמצומים הם בחי' הסתר פנים להסתיר ולהעלים האור והחיות הנמשך מדבורו ית' שלא יתגלה בבחי' גילוי רב שלא יוכלו התחתונים לקבל ולכן ג"כ נדמה להם אור וחיות הדבור של מקום ב"ה המלובש בהם כאלו הוא דבר מובדל ממהותו ועצמותו ית' רק שנמשך ממנו ית' כמו דבור של אדם מנפשו. אך לגבי הקב"ה אין שום צמצום והסתר והעלם מסתיר ומעלים לפניו וכחשכה כאורה כדכתיב גם חשך לא יחשיך ממך וגו' משום שאין הצמצומים והלבושי' דבר נפרד ממנו ית' ח"ו אלא כהדין קמצא דלבושי' מיניה וביה כמ"ש כי ה' הוא האלהים וכמ"ש במ"א ולכן קמיה כולא כלא חשיב ממש:
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בחי' = בחינת
ג"כ = גם כן
והלבושי' = והלבושים
ח"ו = חס ושלום
דלבושי' = דלבושיה
כמ"ש = כמו שכתוב
וכמ"ש = וכמו שכתוב
במ"א = במקום אחר
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים