עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשפ"ג >> יום ט"ז אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן בפרק מ"ח בתניא ומסביר לנו במשל, כדי להבין, איך אלוקים נמצא בכל דבר, אפילו שלא רואים אותו. משל למה הדבר דומה: התצפיתן בשעת הקרב יודע בדיוק כל מה שקורה בצד הנגדי, ומכוון את צעדיו לפי ידיעות מדויקות משטח האויב, אפילו שהוא לא יורה. אבל אצל אלוקים, הוא ממש המקום של העולם. דהיינו, הצפיה של אלוקים, היא לא ממקום חיצוני לבפנים, אלא ממש בפנים. כי העולם נתון - מונח אצל אלוקים כמו פיסת נייר אצלינו בכיס.

מילות התניא המקוריות:
והמשל בזה הנה הארץ הלזו הגשמיות אף שמלא כל הארץ כבודו. והיינו אור א"ס ב"ה כמ"ש הלא את השמים ואת הארץ אני מלא נאם ה'. אעפ"כ אין מתלבש בתוכה בבחי' גילוי ההשפעה רק חיות מעט מזער בחי' דומם וצומח לבד וכל אור א"ס ב"ה נק' סובב עליה אף שהוא בתוכה ממש. מאחר שאין השפעתו מתגלית בה יותר רק משפיע בה בבחי' הסתר והעלם וכל השפעה שבבחי' הסתר נקרא מקיף מלמעלה כי עלמא דאתכסי' הוא למעלה במדרגה מעלמ' דאתגליא ולקרב אל השכל יותר הוא בדרך משל. כמו האדם שמצייר בדעתו איזה דבר שראה או שרואה הנה אף שכל גוף עצם הדבר ההוא וגבו ותוכו ותוך תוכו כולו מצוייר בדעתו ומחשבתו מפני שראהו כולו או שרואהו הנה נקראת דעתו מקפת הדבר ההוא כולו. והדבר ההוא מוקף בדעתו ומחשבתו רק שאינו מוקף בפועל ממש רק בדמיון מחשבת האדם ודעתו. אבל הקב"ה דכתיב ביה כי לא מחשבותי מחשבותיכם כו' הרי מחשבתו ודעתו שיודע כל הנבראים מקפת כל נברא ונברא מראשו ועד תחתיתו ותוכו ותוך תוכו הכל בפועל ממש.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
כמ"ש = כמו שכתוב
אעפ"כ = אף על פי כן
בבח' = בבחינת
נק' = נקרא
דאתכסי' = דאתכסיא
מעלמ' = מעלמא
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא

      
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים