עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחדש טבת תשפ"א >> יום רביעי ט"ו טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בשיעור הקודם למדנו על הבינוני שאינו חוטא. איך הוא מצליח תמיד להפיל את היצר הרע? היות והוא לומד הרבה על האלוקים בספרי חסידות, השכל תמיד יכול לשלוט על הטיפש. טיפש הוא כינוי ליצר הרע, כי היצר הרע נקרא זקן טיפש. כולנו יודעים שזקן טיפש קל להיתגבר עליו כי הוא גם זקן וחלש וגם טיפש. בחכמה אפשר לנצח טיפש, בתחבלות תעשה מלחמה ותנצח. לכן מי שלומד תורה ומתחזק באמת נהיה צעיר ברוחו וקל לו לנצח את היצר ולהיות בינוני. גם הטיפש נמשל לחושך. כמו שבחושך גדול מדליקים אור קטן וכל החושך הגדול נעלם. כך טיפש גדול כמו היצר הרע שנקרא חושך -  לומדים תורה ומיד הוא מתבטל.

מילות התניא המקוריות:
רק מפני שלא לו לבדו משפט המלוכה והממשלה בעיר אינו יכול להוציא תאותו מכח אל הפועל להתלבש באברי הגוף במעשה דבור ומחשבה ממש להעמיק מחשבתו בתענוגי עוה"ז איך למלאת תאות לבו כי המוח שליט על הלב [כמ"ש בר"מ פ' פינחס] בתולדתו וטבע יצירתו שכך נוצר האדם בתולדתו שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו להתאפק ולמשול ברוח תאותו שבלבו שלא למלאת משאלות לבו במעשה דבור ומחשבה ולהסיח דעתו לגמרי מתאות לבו אל ההפך לגמרי ובפרט אל צד הקדושה כדכתיב וראיתי שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך פי' כמו שהאור יש לו יתרון ושליטה וממשלה על החושך שמעט אור גשמי דוחה הרבה מן החשך שנדחה ממנו מאליו וממילא כך נדחה ממילא סכלות הרבה של הקליפה וס"א שבחלל השמאלי [כמאמר רז"ל אלא אם כן נכנס בו רוח שטות וכו'] מפני החכמה שבנפש האלהית שבמוח אשר רצונה למשול לבדה בעיר ולהתלבש בשלשה לבושיה הנ"ל בכל הגוף כולו כנ"ל שהם מחשבה דבור ומעשה תרי"ג מצות התורה כנ"ל

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
 
עוה"ז = עולם הזה
כמ"ש = כמו שכתוב
בר"מ = ברעיה מהימנא
פ' = פרשת
פי' = פירוש
וס"א = וסטרא אחרא
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
הנ"ל = הנזכרים לעיל
כנ"ל = כנזכר לעיל
תרי"ג = 613
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים