עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשע"ד >> יום שישי ט' אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מסיים הרבי הזקן את פרק מ"ו בתניא: הידיעה הזו שאלוקים בחר בנו, תביא ליהודי אהבת השם פשוטה. כמו שהפרה יודעת את האדון שלה, שנותן לה כל יום את מזונה. כך תהיה ליהודי אהבת השם פשוטה, ללא פילוסופיות מיותרות, כמו ששר דוד לאלוקים עם הכינור. אפילו פשוט שבפשוטים לא מבזה את החגים ואת המועדים, מפני שמאיר בו קדושת השם בימים הללו, והאמונה הפשוטה נדלקת בו.
  
מילות התניא המקוריות:

וז"ש אסף ברוח הקדש בעד כל כנסת ישראל שבגולה ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך ואני תמיד עמך. כלומר שאע"פ שאני כבהמה בהיותי עמך ולא אדע ולא ארגיש בנפשי יחוד זה שתפול עליה אימתה ופחד תחלה ואח"כ אהבה רבה בתענוגים או כרשפי אש כמדת הצדיקי' שנזדכך חומרם וכנודע שדעת הוא לשון הרגשה בנפש והוא כולל חסד וגבורה. אעפ"כ אני תמיד עמך כי אין החומר מונע יחוד הנפש באור א"ס ב"ה הממלא כל עלמין וכמ"ש גם חושך לא יחשיך ממך. ובזה יובן חומר עונש איסור מלאכה בשבתות וחמץ בפסח השוה לכל נפש לפי שאף בנפש בור ועם הארץ גמור מאיר אור קדושת שבת וי"ט ונידון בנפשו בכרת וסקילה על חילול קדושה זו. וגם משהו חמץ או טלטול מוקצה פוגם בקדושה שעל נפשו כמו בקדושת נפש הצדיק כי תורה אחת לכולנו. [ומ"ש בהמות לשון רבים לרמז כי לפניו ית' גם בחי' דעת העליון הכולל חו"ג נדמה כבהמות ועשייה גופנית לגבי אור א"ס כמ"ש כולם בחכמה עשית ונק' בהמה רבה כמ"ש במ"א. והוא שם ב"ן בגימ' בהמ"ה שלפני האצילות]:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

וז"ש = וזה שכתוב
שאע"פ = שאף על פי כן
ואח"כ = ואחר כך
הצדיקי' = הצדיקים
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
וכמ"ש = וכמו שכתוב
וי"ט = ויום טוב
ומ"ש = ומה שכתוב
ית' = יתברך בחי' = בחינת
חו"ג = חכמה וגבורה
ונק' = ונקרא               
במ"א = במקום אחר
בגימ' = בגימטריא 


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים