עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשפ"ג >> יום ח' סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
מסיים הרבי הזקן את פרק ראשון ב'שער היחוד והאמונה' בשאלה: מדוע באבן לא רואים את החיות האלוקית שבה, כמו שרואים בצומח ובחי?
היות, והאבן לא נזכרה בעשרה המאמרות, רק בהסתר, לכן החיות שלה מסתתרת ולא זזה כמעט בכלל. אלוקים מעניק חיות לנבראים דרך אותיות התורה. אם החיות עוברת דרך גימטריות, כמו החיות של האבן, אז החיות הופכת להיות נסתרת. כשיהודי הולך על אבן/ים ומדבר בדברי תורה, על ידי דברי התורה הוא מגלה את החיות האלוקית למטה מעשרה טפחים, שיהיה בגלוי לעיני כל. כשמשיח יבוא במהרה בימינו, אנו נראה ונחוש את זה בפועל ממש.

מילות התניא המקוריות:
ואף שלא הוזכר שם אבן בעשרה מאמרות שבתורה אעפ"כ נמשך חיות לאבן ע"י צירופים וחילופי אותיו' המתגלגלות ברל"א שערים פנים ואחור כמ"ש בס' יצירה עד שמשתלשל מעשרה מאמרות ונמשך מהן צירוף שם אבן והוא חיותו של האבן וכן בכל הנבראים שבעולם השמות שנקראים בהם בלשון הקדש הן הן אותיות הדבור המשתלשלו' ממדרגה למדרגה מעשרה מאמרות שבתורה ע"י חילופים ותמורות האותיות ברל"א שערים עד שמגיעות ומתלבשות באותו נברא להחיותו לפי שאין פרטי הנבראים יכולים לקבל חיותם מעשרה מאמרות עצמן שבתורה שהחיות הנמשך מהן עצמן גדול מאד מבחי' הנבראים פרטיים ואין כח בהם לקבל החיות אלא ע"י שיורד החיות ומשתלשל ממדרגה למדרגה פחותה ממנה ע"י חילופים ותמורות האותיות וגימטריאות שהן חשבון האותיות עד שיוכל להתצמצם ולהתלבש ולהתהוות ממנו נברא פרטי וזה שמו אשר יקראו לו בלה"ק הוא כלי לחיות המצומצם באותיות שם זה שנשתלשל מעשרה מאמרות שבתורה שיש בהם כח וחיות לברוא יש מאין ולהחיותו לעולם דאורייתא וקב"ה כולא חד:
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

אעפ"כ = אף על פי כן
ע"י = על ידי
אתיו' = אותיות
ברל"א = ב-231
כמ"ש = כמו שכתוב
בס' = בספר
המשתלשלו' = המשתשלשלות
מבחי' = מבחינת
בלה"ק = בלשון הקודש
וקב"ה = וקודשא בריך הוא

      
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים