עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש מנחם אב תשפ"ד >> יום ח' אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן ב'אגרת הקודש' ומלמד אותנו שלימוד הגמרא בלבד לא מספיק. יהודי חייב ללמוד שולחן ערוך בשביל שידע את המעשה, בסיכום דברי הגמרא להלכה בפועל. אבל לפני התפילה, כדי שהתפילה תפעל בו לכל היום, צריך להתכונן בהתבוננות מתאימה על ידי לימוד החסידות. התפילה עצמה צריכה להיות מתוך הלב, לא סתם לקרוא פסוקים מהסידור. רק אז לימוד התורה יחזק את האמונה.
 
מילות התניא המקוריות:

אך מי הוא הנותן כח ועוז לבחי' מתנים להעמיד ולקיים הראש והזרועות הוא עסק ולימוד הלכות בתורה שבע"פ שהיא בחי' גילוי רצון העליון דאורייתא מחכמה היא דנפקת אבל מקורה ושרשה הוא למעלה מעלה מבחי' חכמה והוא הנקרא בשם רצון העליון ב"ה וכמ"ש כצנה רצון תעטרנו כעטרה שהיא על המוחין שבראש וכנודע ממ"ש ע"פ אשת חיל עטרת בעלה. וכל השונה הלכות בכל יום כו'. וזהו חגרה בעוז מתניה אין עוז אלא תורה שהיא נותנת כח ועוז לבחי' מתנים החגורים ומלובשים בה לחזק ולאמץ זרועותיה הן דו"ר שכליים או טבעיים כל חד לפום שיעורא דיליה. (ועל העמדת וקיום בחינת הראש שבנפש הוא השכל המתבונן כו' אמר טעמה כי טוב סחרה כו' ומבואר במ"א): אך עת וזמן החיזוק ואימוץ הזרועות והראש היא שעת תפלת השחר שהיא שעת רחמים ועת רצון העליון למעלה. ולזאת אותה אבקש ממבקשי ה' יבינו וישכילו יחדיו ולהיות לזכרון בין עיניהם כל מה שכתבתי אליהם אשתקד בכלל. ובפרט מענין כוונת התפלה מעומקא דלבא יום יום ידרשון ה' בכל לבם ובכל נפשם ונפשם תשתפך כמים נוכח פני ה' וכמארז"ל בספרי עד מיצוי הנפש כו':

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

לבחי' = לבחינה
שבע"פ = שבעל פה
ב"ה = ברוך הוא
כמ"ש = כמו שכתוב
ממ"ש = ממה שכתוב
ע"פ = על פסוק
דו"ר = דחילו ורחימו
במ"א = במקום אחר
וכמארז"ל = וכמאמר רבותינו זכרונם לברכה


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא


 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים