עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשפ"ג >> יום ז' שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אחרי שהרבי הזקן נתן לנו משל בפרק כ' בתניא: שיש דיבור אנושי ויש דיבור אלוקי. אולי נחשוב, שכמו שהאדם מדבר דיבורים ופטפוטי סרק, אחרי שהוא הוציא אותם מהפה הוא כבר לא יכול להחזיר אותם חזרה. כי הם התפשטו בחלל העולם. אולי, נטעה לומר שגם הדיבור האלוקי הוא יוצא ונהיה מציאות עצמאית. מסביר לנו הרבי הזקן בפרק כ"א: הדיבור האלוקי מאוחד עם אלוקים כל רגע. אלוקים יכול להחזירו חזרה לתענוג כאילו לא היה דיבור כלל. כי אפילו המחשבה האלוקית יוצרת עולמות. גם אחרי היצירה של העולמות, אלוקים מחריב אותם בשניה אחת ברצונו. לכן כתוב בתנ"ך  בישעיה: "כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאום השם". כי אלוקים יוצר בדיבור ובמחשבה, והיצירות שלו הם כל הזמן בתוכו, ברצונו, מבטלם כמו ביטול המחשבה אצל האדם. אם כך מדוע כתוב בתורה ויאמר אלוקים? הרי הדיבור האלוקי הוא מחשבה שאפשר תמיד להחזירה ולבטלה כאילו לא היתה, מדוע לא כתוב בספר בראשית ויחשוב אלוקים יהי אור, ויהי אור? על זה מתרץ הרבי הזקן: כדי שנבין את אלוקים קצת בשיכלנו הדל, נתן לנו אלוקים משל של דיבור: כמו שהאדם מדבר לחברו דבר סמוי שהיה לו במחשבתו, כך כביכול אלוקים גילה בדיבור את העולם שהיה צפון אצלו במחשבתו. אבל באמת אין המשל דומה לנמשל, רק כדי לסבר את האוזן שנוכל קצת להבין את תורת בראשית.


מילות התניא המקוריות:

פרק כא
והנה מדת הקב"ה שלא כמדת בשר ודם שהאדם כשמדבר דבור הרי הבל הדבור שבפיו הוא מורגש ונראה דבר בפני עצמו מובדל משרשו שהן עשר בחי' הנפש עצמה אבל הקב"ה אין דבורו מובדל ממנו ית' ח"ו כי אין דבר חוץ ממנו ולית אתר פנוי מיני' ולכן אין דבורו ית' כדבורינו ח"ו [כמו שאין מחשבתו כמחשבתינו כדכתיב כי לא מחשבותי מחשבותיכם וכתיב כן גבהו דרכי מדרכיכם וגו'] ולא נקרא דבורו ית' בשם דבור רק עד"מ כמו שדבור התחתון שבאדם הוא מגלה לשומעים מה שהיה צפון ונעלם במחשבתו כך למעלה בא"ס ב"ה יציאת האור והחיות ממנו ית' מההעלם אל הגילוי לברוא עולמות ולהחיותם נק' בשם דבור והן הן עשרה מאמרות שבהן נברא העולם וכן שאר כל התורה נביאים וכתובים שהשיגו הנביאים במראה נבואתם. והרי דבורו ומחשבתו כביכול מיוחדות עמו בתכלית היחוד ד"מ כמו דבורו ומחשבתו של אדם בעודן בכח חכמתו ושכלו או בתשוקה וחמדה שבלבו קודם שעלתה מהלב למוח להרהר בה בבחי' אותיות שאז היו אותיות המחשבה והדבור הזה הנמשכות מחמדה ותשוקה זו בכח בלב ומיוחדות שם בתכלית היחוד בשרשן שהן החכמה ושכל שבמוח וחמדה ותשוקה שבלב.


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
בחי' = בחינת
ית' = יתברך
ח"ו = חס ושלום
מיני' = מיניה
עד"מ = על דרך משל
בא"ס = באין סוף
ב"ה = ברוך הוא
נק' = נקרא
ד"מ = דרך משל
בבחי' = בבחינת
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים