עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש ניסן תשפ"ד >> יום ז' ניסן
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן לבאר לנו בפרק מ' בתניא: יש משל מגוף האדם: האותיות של שם אלוקים נרמזות בגוף האדם, כיצד?
הראש שהוא קטן, הוא כנגד היוד של שם השם, והיוד ידוע כמקור החכמה. הגוף עצמו הוא ארוך, והוא כנגד אות ו' של שמו של אלוקים. הידיים - בכל יד יש חמש אצבעות, כנגד שתי אותיות ה-ה' של שמו של הקב"ה י-ה-ו-ה. כמו שהידיים, דווקא נותנים לגוף את ההתרוממות, כי על ידי יגיע כפיך אתה מקבל לחם לאכול ובגד ללבוש, והממון מרים את האדם למעלה.
כך גם בנמשל: אותיות ה-ה' של הנשמה מבטא, העמקה של המחשבה בגדולת השם. דווקא על ידי העמקה, ניתן להרים את המצוות שאנו מקיימים, על מנת שיעמדו לפני אלוקים. זה בעצם הידיים של הנשמה, לימוד והעמקה בגדולת השם.


מילות התניא המקוריות:

ובזה יובן היטב הא דדחילו ורחימו נקראי' גדפין ד"מ כדכתי' ובשתים יעופף [וכמ"ש הרח"ו ז"ל בשער היחודים פי"א] שהכנפים בעוף הן זרועות האדם כו' ובתיקונים פי' שהעוסקים בתורה ומצות בדחילו ורחימו נקראים בנים ואם לאו נק' אפרוחים דלא יכלין לפרחא:
הגהה (ובתיקון מ"ה דעופא הוא מט"ט רישא דיליה י' וגופא וא"ו ותרין גדפין ה' ה' כו' והיינו עולם היצירה שנקרא מט"ט ובו הן גופי הלכות שבמשנה ורישא דיליה הן המוחין ובחי' חב"ד שהן פנימיות ההלכות וסודן וטעמיהן ותרין גדפין דחילו ורחימו הן ה' עילאה שהיא רחימו וה' תתאה היא יראה תתאה עול מלכות שמים ופחד ה' כפחד המלך ד"מ שהיא יראה חיצונית ונגלית משא"כ יראה עילאה ירא בושת היא מהנסתרות לה' אלהינו והיא בחכמה עילאה יו"ד של שם הוי"ה ב"ה כמ"ש בר"מ):
 

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

 נקראי' = נקראים
ד"מ = דרך משל
כדכתי' = כדכתיב
וכמ"ש = וכמו שכתב
הרח"ו ז"ל = הרב חיים ויטאל זכרונו לברכה
פי"א = פרק י"א
נק' = נקרא
ובחי' = ובחינת
חב"ד = חכמה, בינה, דעת
ד"מ = דרך משל
משא"כ = מה שאין כן  
ב"ה = ברוך הוא
בר"מ = ברעייא מהימנא

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים