עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר א' תשע"ד >> יום שישי ז' אדר א'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אם בא לך לאכול עכשיו, תאמר לעצמך: 'עכשיו אני לא הולך לאכול, אלא רק עוד חמש דקות אלך לאכול, כי אני רוצה להיות עובד השם. זה יביא לך שמחה וכח למשך כל היום רק ממחשבה קטנה זו. זה מסביר גם את המושג אתכפיא – אתה כופה את יצרך, את הרצון שלך, בין אם זה דבר אסור ובין אם זה דבר מותר כמו אכילה, שאז אתה דוחה את האכילה לזמן מה – דחיית סיפוקים. 

מילות התניא המקוריות:

ומקדושה זו נמשכת קדושה עליונה על האדם למטה לסייעו סיוע רב ועצום לעבודתו ית'. וז"ש רז"ל אדם מקדש עצמו מעט למטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה לבד מה שמקיים מצות עשה של תורה והתקדשתם וכו' כשמקדש עצמו במותר לו ופי' והתקדשתם שתעשו עצמכם קדושים כלומר אף שבאמת אינו קדוש ומובדל מס"א כי היא בתקפה ובגבורתה כתולדתה בחלל השמאלי רק שכובש יצרו ומקדש עצמו. והייתם קדושים כלומר סופו להיות קדוש ומובדל באמת מהס"א ע"י שמקדשים אותו הרבה מלמעלה ומסייעים אותו לגרשה מלבו מעט מעט:
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
ית' = יתברך
וז"ש = וזה שכתוב
רז"ל = רבותינו זכרם לברכה
ופי' = ופירש
ע"י = על ידי

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים