עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תמוז תשע"ד >> יום שישי ו' תמוז
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מסיים הרבי הזקן את פרק י' בשער היחוד והאמונה בתניא ומבאר: כל הספירות העליונות, אלוקים מתאחד איתם בדרך סודית שלמעלה מהבנתנו. לכן, ביום הראשון הוא ברא את האור, שהוא ספירת החסד, ובכל זאת הכניס באותה ספירה גם גבורה, זאת אומרת שהאור יאיר רק עד גבול מסויים. ביום השני הוא ברא את הגבורה, שיהיה מחלוקת בין המים העליונים הרוחניים, למים של הים כאן למטה. בכל זאת גם ביום הגבורה הוא הכניס את מידת החסד, שתיראה היבשה. היבשה זהו חסד לנבראים, שיוכלו ללכת על החול שליד הים, טיול נחמד על שפת הים. וכמו שבצבא, חיל האויר תוקף בעזה, וחיל רגלי חודר ומשתלט על עזה כולה. וברוך ה' יש פגיעות מדוייקות מהאוויר, שהם לא פוגעות בחי"ר שלמטה, רק במחבלים ימח שמם וזיכרם. זה מוכיח שיש מנהיג לצבא שמאחד בין כוחות הקרקע לכוחות האויר והים. אותו הדבר גם בנמשל, היות ולחכמתו אין חקר, לכן אלוקים מצליח לאחד בין כל הספירות, כדי שנוכל לעבוד אותו לנצח. 
 
מילות התניא המקוריות:

עד"מ ביום ראשון מששת ימי בראשית נגלית מדת החסד כלולה מכל מדותיו הקדושות ורצונו וחכמתו ובינתו ודעתו מלובשין בה וברא בה את האור במאמר יהי אור שהיא בחי' התפשטות והמשכת האור לעולם מלמעלה והתפשטותו בעולם מסוף העולם עד סופו שהיא בחי' מדת חסד רק מפני שכלולה גם ממדת גבורה לכן לא היה רוחני כאור של מעלה ממש וגם נתלבש בעה"ז שהוא בבחי' גבול ותכלית שהוא מהלך ת"ק שנה מהארץ לרקיע וממזרח למערב וכן ביום שני נגלית מדת גבורה כלולה משאר מדות ורצונו כו' וברא בה הרקיע במאמר יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים שהיא בחי' צמצום וגבורות להעלים מים העליונים הרוחניים ממים התחתונים ועל ידי זה נתגשמו התחתונים בהבדלם מהעליונים ומדת חסד כלולה בה כי עולם חסד יבנה שהכל כדי שתראה היבשה ואדם עליה לעבוד ה' וכן כולן וז"ש אליהו בתיקונים שם לאחזאה איך אתנהיג עלמא בצדק ומשפט כו' צדק איהו דין משפט איהו רחמי כו' כולא לאחזאה איך אתנהיג עלמא אבל לאו דאית לך צדק ידיעא דאיהו דין ולא משפט ידיעא דאיהו רחמי ולאו מכל אינון מדות כלל:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

עד"מ = על דרך משל
בחי' = בחינת
בעה"ז = בעולם הזה
ת"ק = 500
וז"ש = וזה שכתוב

     
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים