עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשפ"א >> יום ראשון ו' כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

האדם זקוק לאכילה ושתיה. היות והוא בא לעולם כדי לתקן את עולם התוהו שקדם לעולם שאנו בו עכשיו, והחי והצומח שהיהודי מברך עליהם ואוכל אותם על מנת שיהיה לו כוח ללמוד תורה ולקיים מצוות. על ידי האכילה והשתיה הוא מעלה את הכוחות של תוהו שמסתתרים במאכלים לקרבן לפני השם. זה ההבדל המהותי בן רב ותלמיד -  לאב ובן. רב ותלמיד - היות והוא נותן לתלמיד רק את חכמתו לכן הוא לא יכול להוליד תלמיד כמוהו ממש דרך הלימוד. אבל האבא נותן את עצמותו בבן ולכן דווקא הוא יכול להוליד בן כמותו ממש. לכן המלאכים שנקראים תלמידים של האלוקים, הם לא כמו האלוקים ממש. אבל היהודי שיש לו חלק אלוקה ממש אצלו הוא ממש בצלם האלוקים.
 
מילות התניא המקוריות:

ועוד זאת שבאמת הבירורין שבבי"ע מרפ"ח ע"י תורה ומצות במחשבה דבור ומעשה גבוהין בשרשן מנר"ן שבאדם כי הן מס"ג שבפנימית א"ק ונר"ן שכבר נתקנו ע"י מ"ה הוא יוצא מהמצח הארה בעלמא. וז"ש לפני מלוך מלך כו' וה"ט שהאדם חי במזונות דצ"ח ומבררן במ"ה שבו וחי בהם לפי שהם מס"ג. ועוד זאת כמ"ש ופני לא יראו שפנימית העליון אינו יכול לירד למטה רק חיצוניותו ובחי' אחוריים שהוא נובלות חכמה עילאה ועוד זאת שהרי הדבור מדברי חכמה עילאה אינו מוליד והטפה שנמשכה מהכלי דח"ע יש בה כח המוליד ומהווה יש מאין וגם המשכת ח"ע כלולה בה והטעם מפני שבה נמשך מהותה ועצמותה דח"ע. משא"כ בדבור ומחשבה ואפי' בהשכלת השכל באיזו חכמה הרי חכמה זו רק הארה מתפשטת ממהות השכל שבנפש ועצמותו והארה זו היא רק לבוש למהותו ועצמותו של השכל והשכל הוא הארה ולבוש למהות הנפש. משא"כ הטפה נמשך בה גם ממהות הנפש ועצמותה המלובשת במוחין ולכן מולידה בדומה לה ממש. וזהו ההפרש בין עבודת המלאכים היוצאין מנשיקין להנשמות היוצאין מהכלים אך הכלים דאצי' נעשו נשמה לבי"ע והלכך דחילו ורחימו שכליים הן כמלאכים דנשיקין מהארת חיצונית דחב"ד בבי"ע והטעם משום דפנימית חב"ד ומהותו ועצמותו של אור פנימי אינו יכול להתגלות אלא ע"י הארת הכלים דוקא היורדים למטה כטיפת האדם ממוחין וכמ"ש ופני לא יראו.
 

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

שבבי"ע = שבבריאה, יצירה, עשיה
ע"י = על ידי
מנר"ן = מנפש, רוח ונשמה
א"ק = אדם קדמון
ונר"ן = ונפש, רוח ונשמה
וז"ש = וזה שכתוב
וה"ט = והאי טעמא
דצ"ח = דומם, צומח, חי
כמ"ש = כמו שכתוב
דח"ע = דחכמה עילאה
משא"כ = מה שאין כן
דחב"ד = דחכמה, בינה, דעת 

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים