עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אלול תשפ"ד >> יום ו' אלול
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

עבודת הצדקה היא דרגה גבוה מאוד, לעשות לשני טובת הנאה כזאת שהוא ייצא מבור תחתיות לדרך המלך.  מי שנותן רק מטבע קטנה, הוא גורם שאלוקים יעשה שלום בספירות העליונות. גם בזמן התפילה של החסיד שנתן רק פרוטה הוא ירגיש את אלוקים בחיות מיוחדת, כל מכאוביו ירדו ממנו בזמן התפילה, אבל אחר זמן התפילה יחזרו המכאובים כאילו לא התפלל כלל. כל זה בגלל שהוא נתן צדקה רק כפי האגואיזם שלו. לכן, צריך לתת צדקה למעלה מן המדידות וההגבלות, ואז החסיד ישכון לבטח. 
 
מילות התניא המקוריות:

אך הקב"ה עושה שלום ביניהם דהיינו ע"י גילוי שמתגלה בהן הארה רבה והשפעה עצומה מאד מאור א"ס ב"ה אשר כשמו כן הוא שאינו בבחי' מדה ח"ו אלא למעלה מעלה עד אין קץ אפילו מבחי' חב"ד מקור המדות ואזי המדות נגדיות של מיכאל וגבריאל נכללות במקורן ושרשן והיו לאחדים ממש ובטלים באורו יתברך המאיר להם בבחי' גילוי ואזי מתמזגים ומתמתקים הגבורות בחסדים ע"י בחי' ממוצעת קו המכריע ומטה כלפי חסד היא מדת הרחמים הנק' בשם תפארת בדברי חכמי האמת לפי שהיא כלולה מב' גוונין לובן ואודם המרמזים לחו"ג ולכן סתם שם הוי' ב"ה שבכל התורה מורה על מדת התפארת כמ"ש בזוה"ק לפי שכאן הוא בחי' גילוי אור א"ס ב"ה הארה רבה ביתר שאת משאר מדותיו הקדושות יתברך.
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
ע"י = על ידי
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
ח"ו = חס ושלום
חב"ד = חכמה, בינה, דעת
לחו"ג = לחסד וגבורה
הוי' = ה-ו-י-ה
ב"ה = ברוך הוא
כמ"ש = כמו שכתוב
בזוה"ק = בזוהר הקדוש

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים