עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אב תשע"ד >> יום שישי ה' אב
 
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מסיים הרבי הזקן את פרק י"א ב'אגרת התשובה' בתניא ומסביר: דוד המלך אומר בפרק נ"א בתהילים: 'וחטאתי נגדי תמיד', זה לא כדי להיות בעצבות תמיד, אלא כדי להיות תמיד בשמחה. צריך להיות תמיד בשמחה, בפרט אם הוא רואה שפתאום באים עליו כל מיני מקרים רעים השם ישמור, הוא צריך לזכור את העוונות ש לו ולומר: 'השם עושה לי כפרת עוונות על ידי היסורים, ואז בעולם הבא הוא לא יזכיר לי שום לכלוך של העבר, כי הוא מחה את הליכלוך ביסורים'. אם אדם רואה יהודי אחר שחוטא, שישתדל לא לצחוק עליו, אלא יחזיר אותו בתשובה בדרכי נועם. כי הוא זוכר שהוא בעצמו אינו 'טלית שכולה תכלת'. עצם זה שהוא עוזר ליהודי לחזור בתשובה, יעזור לו גם לכפרת העוונות של עצמו. 
 

מילות התניא המקוריות:

ומ"ש וחטאתי נגדי תמיד אין המכוון להיות תמיד עצב נבזה ח"ו דהא כתיב בתרי' תשמיעני ששון ושמחה וכו' ורוח נדיבה תסמכני וכו' ומשום שצ"ל כל ימיו בתשובה עילאה שהיא בשמחה רבה כנ"ל אלא נגדי דייקא כמו ואתה תתיצב מנגד מנגד סביב לאהל מועד יחנו ופרש"י מרחוק. והמכוון רק לבלתי רום לבבו ולהיות שפל רוח בפני כל האדם כשיהיה לזכרון בין עיניו שחטא נגד ה'. ואדרבה לענין השמחה יועיל זכרון החטא ביתר שאת בכדי לקבל בשמחה כל המאורעות המתרגשות ובאות בין מן השמים בין ע"י הבריות בדיבור או במעשה (וזו עצה טובה להנצל מכעס וכל מיני קפידא וכו') וכמארז"ל הנעלבים ואינן עולבין שומעי' חרפתם ואין משיבי' עושים מאהבה ושמחי' ביסורי' וכו' וכל המעביר על מדותיו מעבירי' לו על כל פשעיו:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ומ"ש = ומה שכתוב
ח"ו = חס ושלום
בתרי' = בתריא
שצ"ל = שצריך להיות
כנ"ל = כנאמר לעיל
ופרש"י = ופירש ר' שלמה יצחקי
ע"י = על ידי
וכמארז"ל = וכמאמר רבותינו זכרונם לברכה
שומעי' = שומעים
משיבי' = משיבים
ושמחי' = ושמחים
ביסורי' = ביסורים
מעבירי' = מעבירים


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא


לע"נ חיילי צה"ל שנהרגו בידי בני עוולה במבצע 'צוק איתן': רב סרן בניה שראל, סמל ראשון ליאל גדעוני, סגן משנה הדר בן חדווה לאה גולדין הי"ד. 
להצלחת וביטחון חיילי צה"ל שלוחמים מלחמת קודש בבני עוולה במלחמת 'צוק איתן'
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים