עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אלול תשע"ד >> יום שישי ג' אלול
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בפרק  יו"ד ב'איגרת הקודש' שבתניא: אדם שחטא, צריך לקבל עבור הריפוי של חטאיו אור עליון עצום. אלוקים יעניק לו את האור העליון רק אם הוא יתנהג בהנהגה עליונה במידת הצדקה לתת ולא להיתקמצן. כתוצאה מכך תהיה מידה כנגד מידה, אלוקים יתן לו את האור המקיף העליון וימרק לו את העוונות ללא יסורים.
 
מילות התניא המקוריות:

אך היינו דוקא לשומר התורה ולא סר ממנה ימין ושמאל אפילו כמלא נימא אבל מי שהעביר עליו הדרך ח"ו מאחר שהעוה דרכו לתת מגרעות בקדש העליון שגרע ערכו בחי' המשכתו מה שהיה יכול להמשיך מבחי' אלהותו והארת האור מאור א"ס ב"ה אילו היה שומר התורה ומקיימה כהלכתה הרי מעוות זה לא יוכל לתקן כ"א בהמשכת האור העליון שלמעלה מהעולמות ואינו מתלבש בהן הנק' חסד עילאה ורב חסד לפי שמאיר ומתפשט בבחי' א"ס בלי גבול ומדה מאחר שאיננו מצומצם תוך העולמות אלא בבחי' מקיף עליהן מלמעלה מריש כל דרגין עד סוף וכו' וכשהאדם ממשיכו למטה במעשיו ואתעדל"ת אזי אור עליון זה מאיר ומתפשט תוך העולמות ומתקן כל מעוות וכל מגרעות שניתנו בקדש העליון ומחדש אורן וטובן ביתר שאת ויתר עז בבחי' אור חדש ממש לכן אמרו במקום שבע"ת עומדין וכו'.
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ח"ו = חס ושלום
בחי' = בחינת
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
כ"א = כי אם
הנק' = הנקרא
ואתעדל"ת = ואתערותא דלתתא
שבע"ת = שבעלי תשובה

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

לע"נ חייל צה"ל שנהרג בידי בני עוולה במבצע 'צוק איתן': סמל נתנאל ממן הי"ד.
לע"נ הרב יעקב בן זבולון ויעל לויוב ז"ל.
ת.נ.צ.ב.ה
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים