עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשע"ד >> יום שישי ב' שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

כדי להבין מה שהרבי הזקן אומר בסיום פרק ט"ו בתניא, צריך להקדים משל: לנהג מונית שיש לו מסלולים קבועים, אבל אם ישתנה קצת המסלול המחיר יתייקר. לדוגמא: אם הוא רגיל לקחת נוסעים משדה תעופה בניו דלהי עד ל'מיין באזר' ב - 350 רופי ופתאום התייר אומר לו קח אותי קצת יותר רחוק בעוד קילומטר מהמיין באזר. הנהג יכול לתקוע לו מחיר 700 רופי, ממש כפליים, כי זה שינוי הרגילות שלו, ולשנות את הרגילות זה הכי קשה ומעצבן. אותו הדבר גם בבינוני בנמשל. אם הבינוני ממשיך ללמוד אחרי 11 בבוקר עוד כמה דקות, הוא ממש שינה את הטבע שלו. הוא היה צריך להתבונן עם עצמו ולגלות כוחות נפש סמויים שמתגלים רק בזמן מלחמה. לכן אמרו חכמי ישראל לאלכסנדר מוקדון: "איזהו גיבור הכובש את יצרו", בזה רמזו לו: אתה אלכסנדר הצעיר שכבשת את כל העולם בגיל 20 אתה לא התייגעת על זה בכלל, כי אתה נולדת מטבעך מצביא. אבל כשהלכת לאפריקה ולא רצחת את מדינת הנשים, וכבשת את יצרך, אז נהיית גיבור אמיתי כי גילית יותר תעצומות נפש שמנעת שפיכות דמים, שזה רגילותך לשפוך דם, ששפיכות דם נובע מחולשה. אבל הגיבור האמיתי, זה מי שנכנס לישיבה ולומד תורה, ורק  כשמישהו בא להורגו - אז הוא מקדים להרוג את המחבל הערבי ימח שמו.

מילות התניא המקוריות:

ובזה יובן מ"ש בגמרא דעובד אלהים היינו מי ששונה פרקו מאה פעמים ואחד ולא עבדו היינו מי ששונה פרקו מאה פעמים לבד והיינו משום שבימיהם היה הרגילות לשנות כל פרק מאה פעמים כדאיתא התם בגמרא משל משוק של חמרים שנשכרים לעשר פרסי בזוזא ולאחד עשר פרסי בתרי זוזי מפני שהוא יותר מרגילותם. ולכן זאת הפעם המאה ואחת היתרה על הרגילות שהורגל מנעוריו שקולה כנגד כולן ועולה על גביהן ביתר שאת ויתר עז להיות נקרא עובד אלהים מפני שכדי לשנות טבע הרגילות צריך לעורר את האהבה לה' ע"י שמתבונן בגדולת ה' במוחו לשלוט על הטבע שבחלל השמאלי המלא דם הנפש הבהמית שמהקליפה שממנה הוא הטבע וזו היא עבודה תמה לבינוני. או לעורר את האהבה המסותרת שבלבו למשול על ידה על הטבע שבחלל השמאלי שזו נקרא ג"כ עבודה להלחם עם הטבע והיצר ע"י שמעורר האהבה המסותרת בלבו משא"כ כשאין לו מלחמה כלל אין אהבה זו מצד עצמה נקראת עבודתו כלל:
 

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
מ"ש = מה שכתוב
ע"י = על ידי
ג"כ = גם כן
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים