עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשפ"ג >> יום ב' אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
אחרי שהרבי הזקן לימד אותנו בפרק מ"ג בתניא שיש שתי סוגי אהבות:
אהבה פשוטה – שמגיעה לאחר שאדם למד על ההתנהגות של הבורא עם הנבראים.
אהבה שלמעלה מן השכל - גם נקראת אהבה בתענוגים. היהודי מתענג על אלוקים, בלי סיבה.
הרבי הזקן בפרק מ"ד בתניא נותן תרגילי מחשבה, כיצד לאהוב את אלוקים. התרגילים מאוד פשוטים: אדם צריך לחשוב כל יום לפני השינה על כך שהוא עייף, והוא רוצה שיהיו לו כוחות רעננים בנשמתו ובגופו בבוקר, כדי שיהיה צלול לעבודת השם. בנוסף, שיחשוב על רצונו שאלוקים יתגלה אליו בכוחות על טיבעיים, ויראה לו את השגחתו הפרטית עליו. זוהי אהבה שכל חסיד יכול להגיע אליה בעזרת השם, וזה בא על ידי לימוד תורה מתוך שמחה. 


מילות התניא המקוריות:
פרק מד
והנה כל מדרגת אהבה מב' מדרגות אלו אהבה רבה ואהבת עולם נחלקת לכמה בחי' ומדרגות לאין קץ כל חד לפום שיעורא דיליה כמ"ש בזה"ק ע"פ נודע בשערים בעלה דא קב"ה דאיהו אתידע ואתדבק לכל חד לפום מה דמשער בלביה וכו' ולכן נקראי' דחילו ורחימו הנסתרות לה' אלהינו ותורה ומצות הן הנגלות לנו ולבנינו לעשות כו'. כי תורה אחת ומשפט אחד לכולנו בקיום כל התורה ומצות בבחי' מעשה משא"כ בדחילו ורחימו שהם לפי הדעת את ה' שבמוח ולב כנ"ל. אך אחת היא אהבה הכלולה מכל בחי' ומדרגות אהבה רבה ואהבת עולם והיא שוה לכל נפש מישראל וירושה לנו מאבותינו. והיינו מ"ש הזהר ע"פ נפשי אויתיך בלילה וגו' דירחים לקב"ה רחימותא דנפשא ורוחא כמה דאתדבקו אילין בגופא וגופא רחים לון וכו'. וז"ש נפשי אויתיך כלומר מפני שאתה ה' נפשי וחיי האמיתים לכך אויתיך פי' שאני מתאוה ותאב לך כאדם המתאוה לחיי נפשו וכשהוא חלש ומעונה מתאוה ותאב שתשוב נפשו אליו וכן כשהוא הולך לישן מתאוה וחפץ שתשוב נפשו אליו כשיעור משנתו כך אני מתאוה ותאב לאור א"ס ב"ה חיי החיים האמיתיים להמשיכו בקרבי ע"י עסק התורה בהקיצי משנתי בלילה דאורייתא וקב"ה כולא חד. כמ"ש הזהר שם דבעי בר נש מרחימותא דקב"ה למיקם בכל לילא לאשתדלא בפולחניה עד צפרא כו'.

 

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בחי' = בחינה
כמ"ש = כמו שכתוב
בזה"ק = בזוהר הקדוש
ע"פ = על פסוק
קב"ה = קודשא בריך הוא
נקראי' = נקראים
משא"כ = מה שאין כן
כנ"ל = כנאמר לעיל
מ"ש = מה שכתב
וז"ש = וזה שכתוב
פי' = פירוש
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
ע"י = על ידי
כמ"ש = כמו שכתב

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים