עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשע"ד >> יום שישי א' סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

 האור האלוקי מוסתר מאיתנו. אלוקים כביכול לבוש בלבושים, לבושיו של אלוקים הם התורה והמצוות. כשיהודי מקיים מצוות ולומד תורה הוא מגלה מהאור האלוקי שמוסתר תחת לבושים אלו שהם התורה והמצוות כאמור.
  
מילות התניא המקוריות:

 ומהו הלבוש שיוכל להסתירה ולהלבישה ולא יתבטל במציאות באורה הוא רצונו ית' וחכמתו וכו' המלובשים בתורה ומצותיה הנגלית לנו ולבנינו דאורייתא מחכמה נפקת היא חכמה עילאה דלעילא לעילא מעלמא דאתגליא דאיהו חכים ולא בחכמה ידיעה וכו' וכמש"ל שאור א"ס ב"ה מלובש ומיוחד בחכמה עילאה והוא ית' וחכמתו אחד רק שירדה בסתר המדרגות ממדריגה למדריגה בהשתלשלות העולמות עד שנתלבשה בדברים גשמיים שהן תרי"ג מצות התורה.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

שא"ס ב"ה = שאין סוף ברוך הוא
בבחי' = בבחינת
החיו' = החיות
א"א = אי אפשר
ית' = יתברך
וכמש"ל = וכמו שנאמר לעיל
תרי"ג = 613

 
     

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים