עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחדש טבת תשפ"א >> יום א' טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

כל מה שלמדנו בשיעור הקודם של התניא זה רק בלימוד התורה. בקיום המצוות זה לא בדיוק כך: כשאדם נכנס בתוך הסוכה בחג הסוכות, הוא מקיים את המצווה, כשאדם נכנס למקווה וטובל כל גופו הוא מקיים מצווה, רק שברגע קיום המצווה המלך מחבק אותו על ידי הסוכה או על ידי המים. אבל אחרי שהוא יוצא מהסוכה, או אחרי שהוא יוצא מהמים, המלך כבר לא מחבק אותו, עד שהוא יקיים עוד מצווה. לעומת זאת בלימוד התורה המלך נכנס לו בתוך הראש ולא רוצה לצאת מהמוח של היהודי לרגע. בפרט אם היהודי לומד תורה על מנת לקיים בפועל התורה נכנסת לו בראש ולא יוצאת לרגע והיא מחיה אותו ושומרת עליו גם מבחוץ.

מילות התניא המקוריות:

וזאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה לאין קץ אשר במצות ידיעת התורה והשגתה על כל המצות מעשיות ואפי' על מצות התלויות בדבור ואפי' על מצות תלמוד תורה שבדבור כי ע"י כל המצות שבדבור ומעשה הקב"ה מלביש את הנפש ומקיפה אור ה' מראשה ועד רגלה. ובידיעת התורה מלבד שהשכל מלובש בחכמת ה' הנה גם חכמת ה' בקרבו מה שהשכל משיג ותופס ומקיף בשכלו מה שאפשר לו לתפוס ולהשיג מידיעת התורה איש כפי שכלו וכח ידיעתו והשגתו בפרד"ס. ולפי שבידיעת התורה התורה מלובשת בנפש האדם ושכלו ומוקפת בתוכם לכן נקראת בשם לחם ומזון הנפש כי כמו שהלחם הגשמי זן את הגוף כשמכניסו בתוכו וקרבו ממש ונהפך שם להיות דם ובשר כבשרו ואזי יחיה ויתקיים כך בידיעת התורה והשגתה בנפש האדם שלומדה היטב בעיון שכלו עד שנתפסת בשכלו ומתאחדת עמו והיו לאחדים נעשה מזון לנפש וחיים בקרבה מחיי החיים אין סוף ברוך הוא המלובש בחכמתו ותורתו שבקרבה וז"ש ותורתך בתוך מעי וכמ"ש בע"ח שער מ"ד פ"ג שלבושי הנשמות בגן עדן הן המצות והתורה היא המזון לנשמות שעסקו בעולם הזה בתורה לשמה וכמ"ש בזהר ויקהל דף ר"י ולשמה היינו כדי לקשר נפשו לה' ע"י השגת התורה איש כפי שכלו כמ"ש בפרע"ח [והמזון היא בחי' אור פנימי והלבושים בחי' מקיפים ולכן אמרו רז"ל שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצות לפי שהמצות הן לבושים לבד והתורה היא מזון וגם לבוש לנפש המשכלת שמתלבש בה בעיונה ולימודה וכל שכן כשמוציא בפיו בדבור שהבל הדבור נעשה בחי' אור מקיף כמ"ש בפרע"ח]:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ואפי' = ואפילו
ע"י = על ידי
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
בפרד"ס = בפרוש, רמז, דרש, סוד
וז"ש = וזה שכתוב
וכמ"ש = וכמו שכתוב
בע"ח = בעץ חיים
בפרע"ח = בפרי עץ חיים
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים