עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש מנחם אב תשפ"ד >> יום א' אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בפרק ט' באגרת התשובה למדנו שעל ידי לימוד תורה בשמחה, היהודי מחזיר את ה-הא הראשונה להידבק ביו"ד של י-ה-ו-ה. בפרק י' ממשיך הרבי הזקן לבאר לנו: השמחה בלימוד התורה מתוך דביקות,  לא יכול לבוא על פי רוב, רק לאנשים שמתאמצים ומכוונים בפסוקי דזמרה בתפילת שחרית במתינות. רק כך אפשר, על ידי יגיעה רבה להגיע ללימוד תורה מתוך שמחה בעזרת השם.
 
מילות התניא המקוריות:

פרק י והנה תשובה עילאה זו דאתדבקותא דרוחא ברוחא ע"י תורה וגמ"ח. היא בבחי' המשכה מלמעלה למטה להיות דבר ה' ממש בפיו וכמ"ש ואשים דברי בפיך. וימינו תחבקני בגמ"ח דחסד דרועא ימינא וכו'. אבל אדם התחתון צריך לילך ממדרגה למדרגה ממטה למעלה היא בחי' תשובה עילאה ואתדבקות רוחא ברוחא בכוונת הלב בתפלה ובפרט בק"ש וברכותיה. כדי לומר ואהבת כו' בכל לבבך ובכל נפשך וכו' באמת לאמיתו. וכן והיו הדברים האלה וכו' ודברת בם וכו' להיות דבר ה' בפיו באמת ואין אמת וכו'. וכן לקיים כל המצות כמ"ש אשר קדשנו במצותיו כמו הרי את מקודשת לי היא בחי' קדש העליון לשון פרישות והבדלה שאינו יכול להתלבש תוך עלמין משום דכולא קמיה כלא חשיב אלא בבחי' סובב כ"ע הוא רצון העליון ב"ה וכו' כמ"ש בלק"א פמ"ו. וגם אחר התפלה אומרים אליך ה' נפשי אשא דהיינו לאתדבקא רוחא ברוחא כל היום וכו'. וכל זה ע"י ההתבוננות בגדולת א"ס ב"ה בהעמקת הדעת בשתים לפניה ובפסוקי דזמרה כנודע.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ע"י = על ידי
וגמ"ח = וגמילות חסדים
וכמ"ש = וכמו שכתוב
בחי' = בחינת
בק"ש = בקריאת שמע
כ"ע = כל עלמין
ב"ה = ברוך הוא
בלק"א = בליקוטי אמרים
פמ"ו = פרק מ"ו
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא


 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים