עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשפ"ד >> יום ל' כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

המעיל העליון מכסה על הדיבור,זאת אומרת שקודם האדם חושב דברי תורה אחר כך הוא מוציא את מה שלמד בפיו, ואז הוא מקיים את המצווה שהוציא בפיו במעשה. הכל תלוי באהבה כי רק כשהוא יודע מה הוא האלוקים במציאות, רק אז הוא יאהב אותו ויקיים את המצוות בלב שלם. רק  כשהוא יודע מה הוא האלוקים במציאות, רק אז הוא יתבייש לעשות עבירות. הכל תלוי בלמוד התורה כי אם לא ילמד איך ידע?

מילות התניא המקוריות:

 ובפרטות בחי' חב"ד שבנפשו מלובשות בהשגת התורה שהוא משיג בפרד"ס כפי יכולת השגתו ושרש נפשו למעלה. והמדות שהן יראה ואהבה וענפיהן ותולדותיהן מלובשות בקיום המצות במעשה ובדבור שהוא ת"ת שכנגד כולן כי האהבה היא שרש כל רמ"ח מ"ע וממנה הן נמשכות ובלעדה אין להן קיום אמיתי כי המקיימן באמת הוא האוהב את שם ה' וחפץ לדבקה בו באמת ואי אפשר לדבקה בו באמת כי אם בקיום רמ"ח פקודין שהם רמ"ח אברין דמלכא כביכול כמ"ש במקום אחר והיראה היא שרש לשס"ה לא תעשה כי ירא למרוד במלך מלכי המלכים הקב"ה. או יראה פנימית מזו שמתבושש מגדולתו למרות עיני כבודו ולעשות הרע בעיניו כל תועבת ה' אשר שנא הם הקליפות וסטרא אחרא אשר יניקתם מהאדם התחתון ואחיזתם בו הוא בשס"ה מצות לא תעשה.
 

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בחי' = בחינת
חב"ד = חכמה, בינה, דעת
ת"ת = תלמוד תורה
רמ"ח מ"ע = 248 מצוות עשה
כמ"ש = כמו שכתוב
לשס"ה = ל-365
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים