עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תשרי תשפ"ג >> יום כ' תשרי
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בהמשך השיעור הקודם שלמדנו את גודל מעלת 'ברוב עם הדרת מלך', שדווקא כשיש התאספות של עשרה יהודים שכינה שרויה ביניהם. הרבי הזקן מתריע על כך שלפעמים דווקא דרך התכנסות יהודים לשם תפילה, אך במקום תפילה אנשים מדברים בדברי הבל. כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה: אם יש שני אנשים שלא מדברים בדברי תורה, השכינה לא שורה ביניהם. קל וחומר שעשרה אנשים מתכנסים ומדברים בדברי הבל ואז הם מביישים את השכינה שבאה לשרות בתוכם...
 
מילות התניא המקוריות:

וע"כ רע בעיני המעשה אשר נעשה תחת השמש בכלל ובפרט בין אחיי ורעיי הנגשים אל ה' הגשה זו תפלה ואחר התפלה או לפניה נעשה מושב לצים ר"ל כמו שארז"ל שנים שיושבין ואין ביניהם ד"ת כו' ואם נעשה מושב לצים בעשרה דשכינתא שריא עלייהו אין לך עלבונא וקלנא דשכינתא גדול מזה רחמנא ליצלן ואם אמרו רז"ל על העובר עבירה בסתר שדוחק רגלי השכינה ח"ו העובר עבירה ברבים דוחק כל שיעור קומה של יוצר בראשית כביכול כמ"ש רז"ל אין אני והוא וכו' אלא שמלך אסור ברהטים כו'. אבל ווי למאן דדחקין לשכינתא כד יוקים לה קודשא ב"ה ויימא לה התנערי מעפר קומי וגו' ועל תלת מילין מתעכבי ישראל בגלותא על דדחקין לשכינתא ועל דעבדין קלנא בשכינתא וכו' כמ"ש בזוה"ק.
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

וע"כ = ועל כן
ר"ל = רחמנא ליצלן
שארז"ל = שאמרו רבותינו זכרונם לברכה
ד"ת = דברי תורה
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה 

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים