עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש ניסן תשפ"ד >> יום כ"ט ניסן
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בפרק מ"ד בתניא, ונותן לנו עוד תרגיל מחשבה עצום, על מנת להגיע לאהבה רצינית. אדם צריך לחשוב על יציאת מצרים, כיצד אלוקים הוא ממש אבא שלנו. הציל אותנו מבאר שחת, נתן לנו במתנה את תורתו. כמו לדוגמא: אחד מבני משפחתך היקרים אסור בבית הסוהר, היית מוסר את נפשך כדי להוציא אותו לחופשי. אותו דבר, גם אתה אוהב את אלוקים, שהוא אבא שלך האמיתי, ומוסר נפש למענו, לקיים את תורתו.
 
מילות התניא המקוריות:

ואהבה רבה וגדולה מזו והיא מסותרת ג"כ בכל נפש מישראל בירושה מאבותינו היא מ"ש בר"מ כברא דאשתדל בתר אבוי ואימיה דרחים לון יתיר מגרמיה ונפשיה ורוחיה כו' כי הלא אב אחד לכולנו. ואף כי מי הוא זה ואיזהו אשר ערב לבו לגשת להשיג אפי' חלק אחד מני אלף ממדרגת אהבת רעיא מהימנא. מ"מ הרי אפס קצהו ושמץ מנהו מרב טובו ואורו מאיר לכללות ישראל בכל דור ודור כמ"ש בתיקונים דאתפשטותיה בכל דרא ודרא לאנהרא לון וכו' רק שהארה זו היא בבחי' הסתר והעלם גדול בנפשות כל בית ישראל ולהוציא אהבה זו המסותרת מההעלם וההסתר אל הגילוי להיות בהתגלות לבו ומוחו לא נפלאת ולא רחוקה היא אלא קרוב הדבר מאד בפיך ובלבבך דהיינו להיות רגיל על לשונו וקולו לעורר כוונת לבו ומוחו להעמיק מחשבתו בחיי החיים א"ס ב"ה כי הוא אבינו ממש האמיתי ומקור חיינו ולעורר אליו האהבה כאהבת הבן אל האב. וכשירגיל עצמו כן תמיד הרי ההרגל נעשה טבע.


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ג"כ = גם כן
מ"ש = מה שכתוב
בר"מ = ברעייא מהימנא
אפי' = אפילו
מ"מ = מכל מקום
כמ"ש = כמו שכתוב
בבחי' = בבחינת
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים