עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש חשוון תשע"ד >> יום שבת כ"ט חשוון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
אם אדם לומד תורה כדי שיקראו לו רב התורה שלו לא מייצרת מלאכים בעולמות הרוחניים. כי הוא לומד תורה בשביל האגואיזם שלו. אבל אם הוא לומד תורה סתם בגלל שכך הוא חונך מקטנותו ללמוד והוא לא חושב על האגואיזם של עצמו. במקרה כזה הוא כן בורא מלאכים חדשים בעולמות העליונים על ידי התורה שלומד.
מילות התניא המקוריות:
להבין מ"ש בשער היחודים פ"ב דע"י תורה שלא בכוונה נבראים מלאכים בעולם היצירה ושם הביא מהזהר פ' שלח דלית קלא דאתאביד כו' בר קלא דאורייתא וצלותא דסליק ובקע כו' והנה מכוונת התפלה נבראו מלאכים בעולם הבריאה כמו מכוונת התורה ובלא כוונה נדחית למטה לגמרי כמ"ש בזהר פ' פקודי דרמ"ה ע"ב גו רקיע תתאה כו' דאקרין צלותין פסילאן כו' וע"ש פ' ויקהל דר"א ע"ב אי היא מלה כדקא יאות כו'.
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

מ"ש = מה שכתוב
פ"ב = פרק ב'
דע"י = דעל ידי
כמ"ש = כמו שכתוב
דרמ"ה ע"ב = דף רמ"ה עמוד ב'
וע"ש = ועיין שם 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים