עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשפ"א >> יום שני כ"ח כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

 המלבושים שאיתם הנשמה האלוקית מתלבשת כמו שלמדנו בשעור הקודם באריכות, הם לבוש יקר מאוד, יותר יקר מהנשמה בעצמה. שואל הרבי הזקן: איך יכול להיות שהתורה שהיהודי חושב, דובר ועושה היא יקרה יותר מנשמתו, הרי הנשמה היא חלק מהאלוקים, כמו שלמדנו בפרק שני של תניא? ועל זה מתרץ הרבי הזקן: שהנשמה ירדה לעולם ועצרה בהרבה תחנות ושכחה את האלוקים בעצירותיה, אבל התורה לא עצרה באף תחנה. לכן היא במעלה יותר גדולה מהנשמה. רק על ידי לימוד התודה הנשמה יכולה להיזכר בחזרה בתחנה הראשונה - עצמותו של הקדוש ברוך הוא.
אפילו שהתורה מדברת על דברים פשוטים - אותם מילים פשוטות הם בדיוק אותם מילים שאיתם האלוקים יוצר את העולם. רק בסוד כמוס אפשר להבין את הדברים הפשוטים, שלעיניים הלא מיומנות נראים פשוטים, כי רק חכם נעלה ביותר יכול להוריד שכל גבוה מאוד לאדם פשוט. כמו שאנו רואים בספר הרמב"ם, שרק הרמב"ם בגלל גדולתו העצומה שאין לה אח וריע , יכל להוריד את התורה כולה ליהודי פשוט שבפשוטים. אותו דבר גם בנמשל: האלוקים היות שהוא חכם שאין כדוגמתו, רק הוא יכול לתת תורה שיהיו לה אותיות פשוטות שאיתם נברא העולם. לכן התורה יותר יקרה מהנשמה בעצמה. לכן אי אפשר בכלל להיות דתי בלב, אלא חייבים לקיים את התורה בפשטותה בפועל.


מילות התניא המקוריות:

והנה שלשה לבושים אלו מהתורה ומצותיה אף שנקראים לבושים לנפש רוח ונשמה עם כל זה גבהה וגדלה מעלתם לאין קץ וסוף על מעלת נפש רוח ונשמה עצמן כמ"ש בזהר דאורייתא וקב"ה כולא חד פי' דאורייתא היא חכמתו ורצונו של הקב"ה והקב"ה בכבודו ובעצמו כולא חד כי הוא היודע והוא המדע וכו' כמ"ש לעיל בשם הרמב"ם. ואף דהקב"ה נקרא אין סוף ולגדולתו אין חקר ולית מחשבה תפיסא ביה כלל וכן ברצונו וחכמתו כדכתיב אין חקר לתבונתו וכתי' החקר אלוה תמצא וכתיב כי לא מחשבותי מחשבותיכם הנה על זה אמרו במקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותו וצמצם הקב"ה רצונו וחכמתו בתרי"ג מצות התורה ובהלכותיהן ובצרופי אותיות תנ"ך ודרשותיהן שבאגדות ומדרשי חכמינו ז"ל בכדי שכל הנשמה או רוח ונפש שבגוף האדם תוכל להשיגן בדעתה ולקיימן כל מה שאפשר לקיים מהן במעשה דבור ומחשבה וע"י זה תתלבש בכל עשר בחינותיה בשלשה לבושים אלו. ולכן נמשלה התורה למים מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך כך התורה ירדה ממקום כבודה שהיא רצונו וחכמתו יתברך ואורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד ולית מחשבה תפיסא ביה כלל. ומשם נסעה וירדה בסתר המדרגות ממדרגה למדרגה בהשתלשלות העולמות עד שנתלבשה בדברים גשמיים וענייני עולם הזה שהן רוב מצות התורה ככולם והלכותיהן ובצרופי אותיות גשמיות בדיו על הספר עשרים וארבעה ספרים שבתורה נביאים וכתובים כדי שתהא כל מחשבה תפיסא בהן ואפי' בחי' דבור ומעשה שלמטה ממדרגת מחשבה תפיסא בהן ומתלבשת בהן

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

 כמ"ש = כמו שכתוב
וקב"ה = וקודשא בריך הוא
פי' = פירוש
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
בתרי"ג = ב-613
תנ"ך = תורה, נביאים, כתובים
ז"ל = זכרונם לברכה
וע"י = ועל ידי
ואפי' = ואפילו
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים