עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 
מכתב מהנשיא  |  בית דין אמריקה  |  


דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש מנחם אב תשפ"א >> יום חמישי כ"ז מנחם אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
בשיעור הקודם למדנו את משל הזריעה באדמה וכח המצמיח.  הרבי הזקן מבאר לנו שהמשל של זריעת הגרעין דומה לנמשל הצדקה. הגרעין נרקב לגמרי באדמה ורק אז הכוח המצמיח  שבארץ מתעורר להצמיח דבר חדש ממש, כעין הדבר שנזרע בתחילה בכוח עצום ונעלה מן הגרעין.  בגרעין קטן אחד נעשית תבואה גדולה עשרות מונים. עיקר כוח הצומח כולל בתוכו כבר את כל סוגי הגרעינים ואתה רק עושה בחירה קטנה בגרעין שזרעת. 

מילות התניא המקוריות:
אך הענין הוא עד"מ כמו שזורעין זרעים או נוטעין גרעין שהשבולת הצומחת מהזרע והאילן ופירותיו מהגרעין אינן מהותן ועצמותן של הזרע והגרעין כלל כי מהותם ועצמותם כלה ונרקב בארץ וכח הצומח שבארץ עצמה [נ"א עצמו] הוא המוציא והמגדל השבולת והאילן ופירותיו רק שאינו מוציא ומגלה כחו לחוץ מהכח אל הפועל כי אם על ידי הזרע והגרעין שנרקבין בארץ וכלה כל כחם בכח הצומח שבארץ ונתאחדו והיו לאחדים וע"י זה מוציא כח הצומח את כחו אל הפועל ומשפיע חיות לגדל שבולת כעין הזרע אבל בריבוי הרבה מאד בשבולת אחת וכן פירות הרבה על אילן א' וגם מהותן ועצמותן של הפירות מעולה בעילוי רב ועצום למעלה מעלה ממהותו ועצמותו של הגרעין הנטוע וכן כה"ג בפירות הארץ הגדלים מזרעונין כעין גרעינין כמו קשואים וכה"ג והכל הוא מפני שעיקר ושרש חיות הפירות נשפע מכח הצומח שבארץ הכולל חיות כל הפירות. והגרעינין הזרועים בארץ אינן אלא כעין אתערותא דלתתא הנקראת בשם העלאת מ"נ בכתבי האריז"ל:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

עד"מ = על דרך משל
נ"א = נוסח אחר
וע"י = ועל ידי
א' = אחד
כה"ג = כהאי גוונא
מ"נ = מיין נוקבין
האריז"ל = אדוננו רבי יצחק זכרונו לברכה

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים