עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשע"ד >> יום שבת כ"ז כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

לנשמה האלוקית יש 10 כוחות מיוחדים: חכמה, בינה, דעת שהם 3 כוחות. ועוד 7כוחות: שהם חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. השלוש כוחות מולידים שבע כוחות נמוכים יותר. כח החכמה הכח הראשון שבנשמה מתרכז בראש בצד ימין, וזה מתבטא כאשר אדם לומד ובאמצע הלימוד מבריק לו רעיון גאוני, עדיין הוא לא יכול להסביר זאת לזולת - זה נקרא כח החכמה. הכח השני שבנשמה מתרכז בצד השמאלי של הראש. זה מתבטא כאשר אדם לומד ומתעמק להבין איך יסתדר מה שהוא לומד עכשיו עם מה שלמד לפני ומשווה בין נושאי הלימוד, ומבין דבר מתוך דבר - זה נקרא כח הבינה, הכח השני של הנשמה. הכח השלישי של הנשמה מתרכז בראש מאחורה. זה מתבטא כשלאדם איכפת ממה שהוא לומד והוא מזדהה עם הלימוד, עד שהוא מתחיל להתעמק ולהתקשר לרעיון הנלמד כדי להוציא אותו לפועל - זה נקרא כח הדעת, הכח השלישי של הנשמה. הכח הרביעי של הנשמה מתרכז ביד ימין ונקרא חסד, כי ימין מקרבת. הכח החמישי של הנשמה מתרכז ביד שמאל ונקרא גבורה, ולכן שמאל דוחה. הכח השישי של הנשמה מתרכז בלב ונקרא תפארת שזה מתבטא ברחמים שיש בלב, גם על מי שעבר נגד רצון השם ורוצה לשוב בתשובה מצווה לרחם עליו. הכח השביעי של הנשמה מתרכז ברגל ימין ונקרא נצח, זה מתבטא בללכת לעזור למסכנים גם אם לא מתחשק לי, כי רגל אין לה רגשות והיא עושה בקבלת עול חסדים כי כך קיבלה פקודה. הכח השמיני של הנשמה מתרכז ברגל שמאל ונקרא הוד, וזה מתבטא כשהאדם הולך למחות ברשע אפילו שלא מתחשק לו, כי הרגל אין לה רגשות והיא מבצעת את הכל בפקודה של הגבורה גם אם היא לא מבינה. יוצא -  שחסד מבין למה הוא מתחסד ונצח עושה חסד בלי להבין, גבורה עושה מחאה כי הוא מבין והוד עושה מחאה בלי שהוא מבין. הכח התשיעי של הנשמה מתרכז  בברית מילה ונקרא יסוד. לכן אדם מסודר עם הכוחות הקודמים מביא ילדים עם סדר, דהיינו עובדי השם, כי זה יסוד הבית היהודי. הכח העשירי של הנשמה מתרכז בפה וזה מתבטא שהוא מלמד את הזולת את כל ה9 כוחות שיש לו בגופו.

מילות התניא המקוריות:

 פרק ג והנה כל בחי' ומדרגה משלש אלו נפש רוח ונשמה כלולה מעשר בחי' כנגד עשר ספירות עליונות שנשתלשלו מהן הנחלקות לשתים שהן שלש אמות ושבע כפולות פי' חכמה בינה ודעת ושבעת ימי הבנין חסד גבורה תפארת כו' וכך בנפש האדם שנחלקת לשתים שכל ומדות. השכל כולל חכמה בינה ודעת. והמדות הן אהבת ה' ופחדו ויראתו ולפארו כו' וחב"ד נקראו אמות ומקור למדות כי המדות הן תולדות חב"ד: וביאור הענין כי הנה השכל שבנפש המשכל' שהוא המשכיל כל דבר נקרא בשם חכמה כ"ח מ"ה וכשמוציא כחו אל הפועל שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעמקו מתוך איזה דבר חכמה המושכל בשכלו נקרא בינה והן הם אב ואם המולידות אהבת ה' ויראתו ופחדו
 

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בחי' = בחינה
פי' = פירוש
חב"ד = חכמה, בינה, דעת
המשכ' = המשכלת
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים