עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 
מכתב מהנשיא  |  בית דין אמריקה  |  


דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אלול תשפ"א >> יום חמישי כ"ה אלול
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן בפרק י"ז ב'איגרת הקודש' שבתניא ומבאר לנו: לעתיד לבוא כשיקומו הצדיקים לתחיה, יאמרו להם קדוש. היות ויאיר בהם אור מקיף עליון שנקרא עטרה. האור הזה הוא למעלה מהחכמה ומקיף מעליה. דהיינו, המקור לחכמה זה העטרה שמעל הראש. אפשר לזכות לאור הזה רק על ידי הצדקה, ורק כשהגוף לא יאכל וישתה, אלא יהיה נקי ללא צורך של פסולת. הנשמה תהיה ניזונה מהגוף, כי אור הסובב כל עלמין יאיר בתוך הגוף ממש.  
מילות התניא המקוריות:
וזהו שארז"ל ועטרותיהם בראשיהם ונהנין כו' עטרה היא בחינת מקיף וסובב ונקרא כתר מלשון כותרת והוא בחי' ממוצע המחבר הארת המאציל א"ס ב"ה להנאצלים ולעתיד יאיר ויתגלה בעוה"ז לכל הצדיקים שיקומו בתחייה (ועמך כולם צדיקים כו'). וזה שארז"ל עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש כי קדוש הוא בחי' מובדל שאינו בגדר השגה ודעת כי הוא למעלה מעלה מבחינת החכמה ודעת שבג"ע כי החכמה מאין תמצא כתיב הוא בחינת כתר עליון הנקרא אין בזוה"ק והשפעתו והארתו בבחינת גילוי הוא דוקא כשהנשמה תתלבש בגוף זך וצח אחר התחי' כי נעוץ תחלתן בסופן דוקא וסוף מעשה במחשבה תחלה כו' כנודע. אך א"א להגיע למדרגה זו עד שיהא בג"ע תחלה להשיג בחינת חכמה עילאה (כו') [אפשר צ"ל כל חד] כפום שיעורא דיליה וטל תורה מחייהו והקיצות היא תשיחך כו' וד"ל.
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

שארז"ל = שאמרו רבותינו זכרונם לברכה
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
בעוה"ז = בעולם הזה
בחי' = בחינת
שבג"ע = שבגן עדן
בזוה"ק = בזוהר הקדוש
התחי' = התחיה
א"א = אי אפשר
צ"ל = צריך להיות
וד"ל = ודי למבין

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים