עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אלול תשע"ד >> יום שבת כ"ה אלול
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בפרק י"ח למדנו שכיהודי לומד על גדולתו של אלוקים, מתגלית אצלו אהבת השם.
בפרק י"ט ממשיך הרבי הזקן ומבאר לנו: בצורה חיצונית לכאורה, יכולים לטעות שהאר"י הקדוש השיג יותר ממשה רבינו באור אין סוף ברוך הוא. כי הפסוק אומר: 'וראית את אחורי ופני לא יראו'. זאת אומרת שמשה רבינו הגיע רק להשגת חיצוניותו יתברך. ואילו, ידוע שהאר"י הקדוש לימד לתלמידיו את פנימיותו יתברך. הרי זה לא יתכן, כתוב בפירוש בתורה: 'לא קם עוד נביא בישראל אשר ידעו השם פנים בפנים', זאת אומרת פנימיות האלוקים. זו שאלה גדולה על כתבי האר"י הקדוש. 

 
מילות התניא המקוריות:

יט עוטה אור כשלמה וגו'. הנה בלקוטי תורה של האריז"ל פ' כי תשא ופ' ויקרא כתב כי השגת מרע"ה לא היתה בבחינת פנימיות דחכמה עילאה הנקרא אבא דאצי' וכ"ש בספירת הכתר שלמעלה ממנה הנקרא א"א כ"א בבחי' אחוריים דחכמה המלובשת בבינה המתלבשת בז' ספירות תחתונות שנק' ז"א סוד התורה ומתפשטת עד סוף ד' ספירות התחתונות שהן נהי"מ ושם היתה השגת נבואתו בבחי' פנימיות דהיינו מבחי' פנימיות דנהי"מ. אבל למעלה מנהי"מ לא היתה לו שום השגה בפנימיות כ"א בבחי' אחוריים דחכמה המלובשת בבינה המלובשת ומתפשטת תוך פנימיות דנהי"מ בסוד נובלות חכמה שלמעלה תורה שהיא בבחי' ז"א וכדכתיב וראית את אחורי ופני לא יראו ע"ש ובשער הנבואה פ"א. ולכאורה יש להפליא הרי נאמר ולא קם נביא עוד בישראל כמשה ואיך השיג האריז"ל יותר ממנו ודרש כמה דרושים בבחי' פנימיות אפילו בספירות ומדרגות רבות שלמעלה מהחכמה וכתר דאצילות.
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

האריז"ל = אדוננו רבי יצחק זכרונו לברכה
פ' = פרשת
מרע"ה = משה רבנו עליו השלום
דאצי' = דאצילות
וכ"ש = וכל שכן
א"א = אריך אנפין
כ"א = כי אם
בבחי' = בבחינת
בז' = ב 7
שנק' = שנקרא
ז"א = זעיר אנפין
ד' = 4
נהי"ם = נצח, הוד, יסוד, מלכות
דנהי"ם = דנצח, הוד, יסוד, מלכות
ע"ש = עיין שם
פ"א = פרק א'

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים