עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר א' תשפ"ד >> יום כ"ה אדר א'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

 הרבי הזקן מסביר ומוסיף בפרק ל"ב בתניא: לקיים עם היהודי החוטא מצוות אהבת ישראל. כי אם הוא אחיך באמת, תהיה שמח לעזור לו לצאת מהאשפה. וזה מביא שמחה גדולה גם לשליח וגם למקורב. כי שליח חב"ד שלא רואה במקורב הלא דתי פוטנציאל לאסיפת תרומות, אלא הוא באמת רוצה לקרב אותו לאלוקים - זה מביא שמחה לאדם וגם לשליח חב"ד וגם לרבונו של עולם.

מילות התניא המקוריות:

 וז"ש הלל הזקן על קיום מצוה זו זהו כל התורה כולה ואידך פירושא הוא כו'. כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלו' הנפש על הגוף מעלה מעלה עד עיקרא ושרשא דכל עלמין וגם להמשיך אור א"ס ב"ה בכנסת ישראל כמ"ש לקמן דהיינו במקור נשמות כל ישראל למהוי אחד באחד דוקא ולא כשיש פירוד ח"ו בנשמות דקב"ה לא שריא באתר פגים וכמ"ש ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך וכמ"ש במ"א באריכות:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

וז"ש = וזה שאמר
ולהעלו' = ולהעלות
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
כמ"ש = כמו שכתוב
ח"ו = חס ושלום
דקב"ה = דקודשא בריך הוא
במ"א = במקום אחר

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים