עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש ניסן תשפ"ד >> יום כ"ב ניסן
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בפרק מ"ב בתניא:  אדמו"ר הזקן ממשיל משל  כדי שנבין, איך אצל הקדוש ברוך הוא הכל גלוי וידוע, אפילו שאין לו עיניים גשמיות. בגוף האדם יש איזורים שהעין לא יכולה לראות. כי לאדם אין עיניים מתחת לעקב, ולא עיניים בגב. בכל זאת הנשמה מרגישה את כאבי הגב, היא יכולה לומר את מיקומם המדויק גם בלי אולטראסאונד, בלי MRI, בלי CT. אותו הדבר גם ריבונו של עולם, הוא הנשמה של העולם, שרואה ומרגיש כל אטום ואטום וכל חלקיק, כל זה בסריקה אחת. אבל, לבורא אין כאבים כמו לנשמה. רק שהבורא רוצה, הוא מתגלה בעולם בצורה של רעידת אדמה. כי הוא רוצה לתקן את האנושות, שלא יתגאו יותר מדי. אבל, ברובד העצמי של אלוקים, העולם לא מזיז לו כלל. בגלל שאיכפת לו עם ישראל, הוא מתגלה גם לאומות העולם, כדי לתקן אותם. כדי שעם ישראל יחזור בתשובה שלימה. כשעם ישראל רואה את פרעה, ואת סאדם ימח שמם לוקים, זה פועל על עם ישראל. לקפוץ לים של התורה וללמוד בהתמדה ושקידה, לקיים את כל התרי"ג מצוות בעזרת השם.
 

מילות התניא המקוריות:

וגם כי אין לו דמות הגוף הרי אדרבה הכל גלוי וידוע לפניו ביתר שאת לאין קץ מראיית העין ושמיעת האזן עד"מ רק הוא עד"מ כמו אדם היודע ומרגיש בעצמו כל מה שנעשה ונפעל באחד מכל רמ"ח איבריו כמו קור או חום ואפי' חום שבצפרני רגליו עד"מ אם נכוה באור וכן מהותם ועצמותם וכל מה שמתפעל בהם יודע ומרגיש במוחו וכעין ידיעה זו עד"מ יודע הקב"ה כל הנפעל בכל הנבראים עליונים ותחתונים להיות כולם מושפעי' ממנו ית' כמ"ש כי ממך הכל וז"ש וגם כל היצור לא נכחד ממך וכמ"ש הרמב"ם [והסכימו לזה חכמי הקבלה כמ"ש הרמ"ק בפרד"ס] שבידיעת עצמו כביכול יודע כל הנבראים הנמצאים מאמיתת המצאו וכו' רק שמשל זה אינו אלא לשכך את האזן אבל באמת אין המשל דומה לנמשל כלל כי נפש האדם אפי' השכלית והאלהית היא מתפעלת ממאורעי הגוף וצערו מחמת התלבשותה ממש בנפש החיונית המלובשת בגוף ממש אבל הקב"ה אינו מתפעל ח"ו ממאורעי העולם ושינוייו ולא מהעול' עצמו שכולם אינן פועלים בו שום שינוי ח"ו והנה כדי להשכיל זה היטב בשכלנו כבר האריכו חכמי האמת בספריהם אך כל ישראל מאמינים בני מאמיני' בלי שום חקירת שכל אנושי ואומרי' אתה הוא עד שלא נברא העולם וכו' כנ"ל פ"כ:


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

עד"מ = על דרך משל
רמ"ח = 248
ואפי' = ואפילו
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
מושפעי' = מושפעים
ית' = יתברך
כמ"ש = כמו שכתב
הרמ"ק = הרב רבינו משה קורדואירו
בפרד"ס = בפשט, רמז, דרוש, סוד
ח"ו = חס ושלום
מהעול' = מהעולם
מאמיני' = מאמינים
ואומרי'= ואומרים
כנ"ל = כנאמר לעיל
פ"כ = פרק כ'


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
 



     
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים