עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תמוז תשפ"ד >> יום י' תמוז
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מסיים הרבי הזקן את 'שער היחוד והאמונה' בתניא ומבאר לנו במשל: כמו שיש הבדל גדול בין צמחים שמקבלים את אור השמש, לצמחים שגדלים על ידי אור הירח. כי אור הירח הוא רק צימצום של אור השמש. כך גם באותיות האלוקיות, הנבראים שנזכר שמם באופן גלוי ופשטני במעשה בראשית, הם מקבלים חיות גלויה מאלוקים. לכן, הם יותר זזים ומתבטאים. אותם הנבראים שנבראו על ידי גימטריאות סודיות, מאותיות מעשה בראשית, הם פחות זזים ויותר סודיים. כמו שאותיות המילה 'אבן', עיקר היסוד שלהם הוא 'בן' בלי ה-א', שזה בגימטריא 52. המילים אבן ובן לקוחים מהמילה 'בהמה' שהיא גם בגימטריא 52. אבל הבהמה מתבטאת יותר מהאבן, היות ואותיות המילה 'בהמה' נזכרות במפורש בסיפור מעשה בראשית (ואת הבהמה למינה). ואילו האבן לא מתבטאת, כי החיות שלה עוברת דרך צימצום שזה הגימטריא של 52, בדומה לירח, שהוא צמצום של השמש. כל הצימצומים והגמטריאות הללו כמובן רק עבורנו, אצל אלוקים אין חושך, העלם, וצימצום, אלא, 'אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא משנברא העולם', ללא שינוי. 

מילות התניא המקוריות:

כי הן ד"מ דוגמת אור המאיר בלילה בארץ מן הירח ואור הירח הוא מהשמש ונמצא אור שעל הארץ הוא אור האור של השמש וככה ממש ד"מ האותיות שבמאמרות הן כללות המשכת החיות והאור והכח ממדותיו של הקב"ה לברוא העולמו' מאין ליש ולהחיותן ולקיימן כ"ז משך רצונו ית' ומכללות המשכה והארה גדולה הזו האיר ה' והמשיך ממנה תולדותיה כיוצא בה וענפיה שהן תולדות והמשכת האור מהאותיות והן הן חילופי אותיות ותמורותיהן וברא בהן ברואים פרטים שבכל עולם וכן האיר ה' עוד והמשיך והוריד הארה דהארה דהארה מהארות האותיו' וכן המשיך עוד והוריד עד למטה מטה בבחי' השתלשלות עד שנברא הדומם ממש כאבנים ועפר ושמותיהן אבן ועפר הם חילופים דחילופים כו' ותמורות דתמורות כו' כנ"ל:
נשלם חלק שני:
בעז"ה יתברך ויתעלה:


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ד"מ  = דרך משל
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
העולמו' = העולמות
כ"ז = כל זמן
ית' = יתברך
האותיו' = האותיות
בבחי' = בבחינת
כנ"ל = כנאמר לעיל
בעז"ה = בעזרת ה'

     
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים