עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תשרי תשע"ד >> יום שבת י"ז תשרי
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
בהמשך מהשיעור הקודם, איך אדם יהיה מאושר, ויקבל באהבה את הצרות?
עונה על כך הרבי הזקן: אדם שרואה שתכפו עליו הצרות, צריך לפשפש במעשיו ולבדוק היכן שגה וחטא, ולחזור בתשובה על חטאיו. כמו המלך, למרות כבודו ומשרתיו לרוב, הוא עצמו לוקח את בנו יחידו ומנקה את הלכלוך מבנו אהובו. כך אותו הדבר, אלוקים מנקה את לכלוך הלב מבניו, עם ישראל. על ידי המחשבה החיובית הזו, תתעורר בלב היהודי אהבה רבה לאלוקים. על ידי אהבה זו ימתקו הדינים, ויפסקו צרותיו בעזרת ה'.

מילות התניא המקוריות:
ועצה היעוצה לקבל באהבה היא עצת ה' בפי חז"ל לפשפש במעשיו וימצא לו עונות הצריכין מירוק יסורים ויראה לעין גודל אהבתו אליו המקלקלת השורה כמשל מלך גדול ונורא הרוחץ בכבודו ובעצמו צואת בנו יחידו מרוב אהבתו כמ"ש אם רחץ ה' צואת בנות ציון כו' ברוח משפט כו' וכמים הפנים אל פנים תתעורר האהבה בלב כל משכיל ומבין יקר מהות אהבת ה' אל התחתונים אשר היא יקרה וטובה מכל חיי העולמים כולם כמ"ש מה יקר חסדך וכו' כי טוב חסדך מחיים כו' כי החסד שהוא בחי' אהבה הוא חיי החיים שבכל העולמות כמ"ש מכלכל חיים בחסד ואז גם ה' יתן הטוב ויאר פניו אליו בבחי' אהבה מגולה אשר היתה תחלה מלובשת ומסותרת בתוכחה מגולה ויתמתקו הגבורות בשרשן ויתבטלו הדינין נס"ו:
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

חז"ל = חכמינו זכרונם לברכה
כמ"ש = כמו שכתוב
בבחי' = בבחינת
נס"ו = נצח סלה ועד
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים