עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשפ"ג >> יום י"ז אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן בפרק מ"ח בתניא ומבאר לנו בדוגמא: כמו שאדם מרגיש את כל גופו, ויודע לדייק במיקום הכאב, לומר לרופא באיזה איזור כואב לו. אפילו אם הכאב נמצא באיזור האחורי - בגב למטה, או מתחת כפות הרגליים. אפילו, אם הכאב פנימי שלא נראה, בכל זאת אדם יכול לדעת את המיקום דרך המחשבה. אותו דבר כביכול, אלוקים יודע כל מה שנמצא, זז או דומם, גבוה, או נמוך. הוא יודע הכל, בבת אחת בלי עיניים.
מה שכתוב: 'עיני השם אלוקיך', זה רק כדי שהנבראים יבינו קצת את אלוקים במשל. כי בלי משל קשה להבין, לימוד החסידות נותן המון משלים, יותר משלושת אלפים דוגמאות ומשלים.


מילות התניא המקוריות:
למשל כדור הארץ הלזו הרי ידיעתו ית' מקפת כל עובי כדור הארץ וכל אשר בתוכו ותוך תוכו עד תחתיתו הכל בפועל ממש שהרי ידיעה זו היא חיות כל עובי כדור הארץ כולו והתהוותו מאין ליש רק שלא היה מתהוה כמות שהוא עתה בעל גבול ותכלית וחיות מועטת מאד כדי בחי' דומם וצומח. אם לא ע"י צמצומים רבים ועצומים שצמצמו האור והחיות שנתלבש בכדור הארץ להחיותו ולקיימו בבחי' גבול ותכלית ובבחי' דומם וצומח בלבד אך ידיעתו ית' המיוחדת במהותו ועצמותו. כי הוא המדע והוא היודע והוא הידוע ובידיעת עצמו כביכול יודע כל הנבראים ולא בידיעה שחוץ ממנו כידיעת האדם. כי כולם נמצאים מאמיתתו ית'. ודבר זה אין ביכולת האדם להשיגו על בוריו וכו':
הגהה (כמ"ש הרמב"ם ז"ל והסכימו עמו חכמי הקבלה כמ"ש בפרד"ס מהרמ"ק ז"ל וכ"ה לפי קבלת האר"י ז"ל בסוד הצמצו' והתלבשות אורות בכלים כמש"ל פ"ב):
הרי ידיעה זו מאחר שהיא בבחי' א"ס אינה נקרא' בשם מתלבשת בכדור הארץ שהוא בעל גבול ותכלית אלא מקפת וסובבת. אף שידיעה זו כוללת כל עביו ותוכו בפועל ממש ומהווה אותו עי"ז מאין ליש וכמ"ש במ"א:


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ית' = יתברך
בחי' = בחינה
ע"י = על ידי
כמ"ש = כמו שכתב
הרמב"ם ז"ל = הרב רבינו משה בן מיימון זכרונו לברכה
בפרד"ס = בפירוש, רמז, דרש, סוד
מהרמ"ק = מהרב רבינו משה קורדואירו
וכ"ה = וכן הוא
האר"י ז"ל = הקדוש אלוקי רבינו יצחק זכרונו לברכה
הצמצו' = הצמצומים
כמש"ל פ"ב = כמו שנאמר למעלה פרק ב'
א"ס = אין סוף
נקרא' = נקראת
עי"ז = על ידי זה
במ"א = במקום אחר

      
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים