עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשפ"ד >> יום י"ג אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

 בשיעור הקודם למדנו שאדם לא יכול לעבור את הים בקפיצה אחת, כך  אנו לא יכולים בבת אחת לתפוס את אלוקים, שהוא אין סוף לגבי הים. כי הים עשוי טיפות מוגבלות, ואלוקים לא מוגבל. לכן גם הרופאים לא יכולים לעשות קפיצה אחת גדולה, אין סופית. הם מתקדמים רק בקפיצות קטנות של טיפה או שתיים. כי אם באמת הם היו רואים יותר, מאשר הם רואים כעת, הם לא היו יכולים בכלל לרפאות מרוב השתוממות על עוצם האנטומיה. 
  
מילות התניא המקוריות:

וככה ממש היא בחי' ההארה מועטת זו המתלבשת בעולמות עליונים ותחתונים להשפיע בהם להחיותם לגבי ערך אור הגנוז ונעלם שהוא בבחי' א"ס ואינו מתלבש ומשפיע בעולמות בבחי' גילוי להחיותם אלא מקיף עליהם מלמעלה ונקרא סובב כל עלמין. ואין הפי' סובב ומקיף מלמעלה בבחי' מקום ח"ו כי לא שייך כלל בחי' מקום ברוחניות. אלא ר"ל סובב ומקיף מלמעלה לענין בחי' גילוי השפעה כי ההשפעה שהוא בבחי' גילוי בעולמו' נקראת בשם הלבשה שמתלבשת בעולמות כי הם מלבישים ומשיגים ההשפעה שמקבלים משא"כ ההשפעה שאינה בבחי' גילוי אלא בהסתר והעלם ואין העולמות משיגים אותה אינה נקראת מתלבשת אלא מקפת וסובבת הלכך מאחר שהעולמות הם בבחי' גבול ותכלית נמצא שאין השפעת אור א"ס מתלבש ומתגלה בהם בבחי' גילוי רק מעט מזער הארה מועטת מצומצמת מאד מאד והיא רק כדי להחיותם בבחי' גבול ותכלית. אבל עיקר האור בלי צמצום כ"כ נק' מקיף וסובב מאחר שאין השפעתו מתגלית בתוכם מאחר שהם בבחי' גבול ותכלית.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

א"ס = אין סוף
ח"ו = חס ושלום
ר"ל = רוצה לומר
בעולמו' = בעולמות
משא"כ = מה שאין כן
כ"כ =כל כך
נק' = נקרא
      


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים