עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר א' תשפ"ד >> יום י"א אדר א'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בשיעור הקודם למדנו על  השפלת הגאווה וטיהור הנשמה. אדמו"ר הזקן מביא לדוגמא את הלל הזקן: כשהיה מגיע זמן הארוחה, הלל היה אומר לתלמידיו שהוא הולך לעשות חסד עם העלובה. הלל הזקן מכנה את הגוף שהוא מקור הגאווה 'עלובה ועניה', כדי להשפיל את גופו בעיניו ולטהר את נשמתו. האוכל הוא צורך בסיסי של אדם, והכוונה פה למאכלים פשוטים בתכלית לא למאכלי גורמה. האוכל מחייה את הגוף. על ידי קיום הגוף יהודי יכול להמשיך ולקיים מצוות. 

מילות התניא המקוריות:

 וכמאמר הלל הזקן לתלמידיו כשהיה הולך לאכול היה אומר שהוא הולך לגמול חסד עם העלובה ועניה הוא גופו כי כמו זר נחשב אצלו ולכן אמר שהוא גומל חסד עמו במה שמאכילו כי הוא עצמו אינו רק נפש האלהית לבד כי היא לבדה מחיה גופו ובשרו שהרע שהיה בנפש החיונית המלובשת בדמו ובשרו נתהפך לטוב ונכלל בקדושת נפש האלהית ממש בצדיקים. אבל בבינוני מאחר שמהותה ועצמותה של נפש החיונית הבהמית שמס"א המלובשת בדמו ובשרו לא נהפך לטוב הרי היא היא האדם עצמו 
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
שמס"א = שמסטרא אחרא
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים