עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחדש טבת תשפ"א >> יום חמישי ט"ז טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

הרבי הזקן מסביר: אדם יכול לחשוב ולשאול הרי הוא התפלל בכוונה מילה במילה, איך אחרי התפילה הוא יכול פתאום לחשוב על שטויות? לכן הרבי הזקן מסביר לנו בפרק י"ב של תניא: היצר הרע בבינוני תמיד נשאר מוחבא שם עמוק בלב, גם בזמן התפילה הוא מתחבא וישן במערה שבתוך הלב. אחרי התפילה הוא מתעורר ורוצה לצאת מהמערה ולהשתולל בעבירות. אבל הבינוני לא נותן לו לצאת ולהשתולל ומיד הוא הוא מושך את עצמו לבית המדרש ולומד כל היום תורה.

מילות התניא המקוריות:

ואעפ"כ אינו נקרא צדיק כלל מפני שיתרון הזה אשר לאור נפש האלהית על החושך וסכלות של הקליפה הנדחה ממילא אינו אלא בשלשה לבושי' הנ"ל ולא במהותה ועצמותה על מהותה ועצמותה של הקליפה כי מהותה ועצמותה של נפש הבהמית שמהקליפה שבחלל השמאלי לא נדחה כלל ממקומו בבינוני אחר התפלה שאין רשפי אש אהבת ה' בהתגלות לבו בחלל הימני כי אם תוכו רצוף אהבה מסותרת שהיא אהבה הטבעית שבנפש האלהית כמ"ש לקמן ואזי יכול להיות סכלות הכסיל הרע בהתגלו' לבו בחלל השמאלי להתאות תאוה לכל ענייני גשמיות עוה"ז בין בהיתר בין באיסור ח"ו כאלו לא התפלל כלל אלא שבדבר איסור אינו עולה בדעתו לעשות האיסור בפועל ממש ח"ו אלא הרהורי עבירה הקשים מעבירה יכולים לפעול לעלות למוחו ולבלבלו מתורה ועבודה וכמארז"ל ג' עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום הרהור עבירה ועיון תפלה כו'

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
 
ואעפ"כ = ואף על פי כן
לבושי' = לבושיה
הנ"ל = הנזכרים לעיל
כמ"ש = כמו שכתוב
בהתגלו' = בהתגלות
עוה"ז = עולם הזה
ח"ו = חס ושלום
וכמארז"ל = וכמאמר רבותינו זכרונם לברכה
ג' = 3
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים