עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר ב' תשפ"ד >> יום ט"ז אדר ב'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן לבאר לנו בפרק ל"ז בתניא: יש מליונים של ניצוצות של נשמות לעם ישראל, וכל אחד מנשמות ישראל יש לו אחריות על חלקיק קטן מהגלובוס. זו הסיבה הפנימית שעם ישראל מפוזר בכל מדינות העולם. כי לכל יהודי יש תפקיד פנימי להאיר את החלק שלו בעולם, ולאסוף את הניצוצות החבויים שמסתתרים, אפילו בהודו. וברגע ההיתגלות של הרבי שליט"א, כל הניצוצות יאירו באור אחד גדול.

מילות התניא המקוריות:

ומאחר שכללות נפש החיונית שבכללות ישראל תהיה מרכבה קדושה לה' אזי גם כללות החיות של עו"הז שהיא קליפת נוגה עכשיו תצא אז מטומאת' וחלאתה ותעלה לקדושה להיות מרכבה לה' בהתגלות כבודו וראו כל בשר יחדיו ויופיע עליהם בהדר גאון עוזו וימלא כבוד ה' את כל הארץ וישראל יראו עין בעין כבמתן תורה דכתיב אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלהים אין עוד מלבדו ועל ידי זה יתבלעו ויתבטלו לגמרי כל השלש קליפות הטמאות כי יניקתן וחיותן מהקדושה עכשיו היא ע"י קליפת נוגה הממוצעת ביניהן 

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

עוה"ז = עולם הזה
מטומאת' = מטומאתה
ע"י = על ידי

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבאלזכות החתן והכלה מנחם מענדל עזרא ושרה רבקה נחמנסון
שתזכו לבנות בית נאמן בישראל על אדני התורה והחסידות.

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים