עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר ב' תשפ"ד >> יום ט' אדר ב'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בהמשך למשל מהשיעור הקודם, כביכול, גם אצל ריבונו של עולם יש רצונות. אלוקים רוצה שנעשה מצוות בכדי שנקבל שכר. אבל, מדוע אלוקים בכלל יצר את העולם שזה כיף לקבל שכר, הרי הוא כל יכול, ויכל לבנות את העולם בלי שכר? מתרץ רבי תנחומא בן אבא: אצל הקדוש ברוך הוא אין סיבה, כי הוא יצר את כל הסיבות, והוא הסיבה לכולם. זה נקרא תאווה, למעלה מן השכל. מה הוא רצה בתאווה? שיבוא יהודי ויאיר את החושך. לכן כל פעולה קטנה שיהודי עושה בתורה ומצוות, הוא משתתף בתאווה האלוקית. בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח תתמלא התאווה במילואה. העולם כולו יהיה אור, האור שיהיה לעתיד לבוא הוא, באין ערוך יותר חזק, אפילו מהאור של גן עדן העליון. בשביל האור החזק הזה, יצר אלוקים את העולם ללא כל מטרה סיבתית אחרת. 
מילות התניא המקוריות:

ולזה נתן הקב"ה לישראל את התורה שנקר' עוז וכח וכמארז"ל שהקב"ה נותן כח בצדיקים לקבל שכרם לעתיד לבא שלא יתבטלו במציאות ממש באור ה' הנגלה לעתיד בלי שום לבוש כדכתיב ולא יכנף עוד מוריך [פי' שלא יתכסה ממך בכנף ולבוש] והיו עיניך רואות את מוריך וכתיב כי עין בעין יראו וגו' וכתיב לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם וגו' כי ה' יהיה לך לאור עולם וגו'. ונודע שימות המשיח ובפרט כשיחיו המתים הם תכלית ושלימות בריאות עולם הזה שלכך נברא מתחילתו:
הגהה (וקבלת שכר עיקרו באלף השביעי כמ"ש בלקוטי תורה מהאר"י ז"ל):


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
שנקר' = שנקרא
וכמארז"ל = וכמאמר רבותינו זכרונם לברכה
שהקב"ה = שהקדוש ברוך הוא
פי' = פירוש
כמ"ש = כמו שכתוב
מהאר"י ז"ל = הקדוש האלוקי רבינו יצחק זכרונו לברכה

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים