עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש ניסן תשפ"ד >> יום ח' ניסן
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

דחילו ורחימו זה אהבה ויראה. כשיהודי מקיים מצוות הוא צריך לקיימן מתוך אהבה לאלוקים וגם מתוך יראה מאלוקים. אדמו"ר הזקן מסביר לנו במשל: לעוף יש איברים, בין האיברים יש את הכנפיים שעוזרות לציפור לעוף. הכנפיים הם לא עיקר הגוף של העוף. יכול להיות עוף שחי בלי כנפיים, אומנם יהיה מוגבל אבל יחיה. גם בעיה שנמצאת בכנף עוף שנשחט, לא מטריף את העוף. מצד שני הכנפיים הם הייחודיות של העוף, שאיתם הוא מעופף.
כל גם אצל היהודי. אהבה ויראה הם משולים לכנפי העוף. העיקר הוא שיהודי יקיים את המצוות, זה הדבר החשוב. אם מתלווה לקיום המצוות גם אהבה ויראה, זה גורם לקיום המצווה שתהיה מיוחדת. 


מילות התניא המקוריות:

כי כמו שכנפי העוף אינם עיקר העוף ואין חיותו תלוי בהם כלל כדתנן ניטלו אגפיה כשרה והעיקר הוא ראשו וכל גופו והכנפיי' אינם רק משמשים לראשו וגופו לפרחא בהון וכך ד"מ התורה ומצות הן עיקר היחוד העליון ע"י גילוי רצון העליון המתגלה על ידיהן והדחילו ורחימו הם מעלים אותן למקום שיתגלה בו הרצון אור אין סוף ברוך הוא והיחוד שהן יצירה ובריאה:
הגהה (או אפילו בעשיה בי"ס דקדושה מקום מצות מעשיות וכן מקרא אבל במשנה מתגלה היחוד ואור אין סוף ברוך הוא ביצירה ובתלמוד בבריא' דהיינו שבלימוד מקרא מתפשט היחוד ואור א"ס ב"ה מאצילו' עד העשיה ובמשנה עד היצירה לבדה ובתלמוד עד הבריאה לבדה כי כולן באצילות אבל קבלה אינה מתפשטת כלל מאצילות לבי"ע כמ"ש בפרע"ח):פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

 והכנפיי' = והכנפיים
בבריא' = בבריאה
ד"מ = דרך משל
כדכתי' = כדכתיב
וכמ"ש = וכמו שכתוב
מאצילו' = מאצילות
בפרע"ח = בפרי עץ חיים

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים