עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשפ"ד >> יום ו' אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בפרק מ"ו בתניא ומבאר לנו: אלוקים לא רק בחר בעם ישראל, והוציא אותנו ממצרים ונתן לנו את התורה, אלא יותר מזה, הוא פשוט הזיז הצידה את כל צבא השמים. על אף שלמראית עין צבא השמים יותר רוחניים, בכל זאת אלוקים בחר בעם ישראל. עצם העובדה שאלוקים בחר בנו מכולם, צריכה לעורר בנו אהבה אל השם.
  
מילות התניא המקוריות:

והנה ככל הדברים האלה וככל החזיון הזה וגדול יתר מאד בכפלי כפליים לאין קץ עשה לנו אלהינו כי לגדולתו אין חקר ואיהו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ונודע מזה"ק והאר"י ז"ל ריבוי ההיכלות והעולמות עד אין מספר ובכל עולם והיכל ריבוא רבבות מלאכים לאין קץ ותכלית. וכמ"ש בגמ' כתיב היש מספר לגדודיו וכתיב אלף אלפין ישמשוניה וריבו רבבן קדמוהי כו' ומשני אלף אלפין וכו' מספר גדוד אחד אבל לגדודיו אין מספר וכולם קמיה כלא ממש חשיבי ובטלים במציאות ממש כביטול דבור א' ממש לגבי מהות הנפש המדברת ועצמותה בעוד שהיה דיבורה עדיין במחשבתה או ברצון וחמדת הלב כנ"ל באריכות:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

מזה"ק = מזוהר הקדוש
והאר"י ז"ל = והקדוש אלוקי רבנו יצחק זכרונו לברכה
וכמ"ש = וכמו שכתוב
בגמ' = בגמרא
א' = אחד
כנ"ל = כנאמר לעיל
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
ע"י = על ידי
בבחי' = בבחינת
ברמ"ח = ב-248
כנז"ל = כנזכר לעיל


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים