עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אב תשע"ד >> יום שבת ו' אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בפרק י"א למדנו כיצד להיות בשמחה על ידי זיכרון העוונות. בפרק י"ב מביא לנו הרבי הזקן משל: אור  השמש שאנו רואים זז לאט מאוד ממקום, אנו רואים זאת על ידי הצל שעל האדמה. אבל השמש למעלה טסה אלפים של קילומטרים בדקה. מדוע כאן למטה זה נראה שהיא זזה לאט? בגלל שלא רואים למטה מה שבאמת זז למעלה. כך גם לא רואים איך על ידי יסורים מועטים כאן למטה בעולם הזה, נמחקים המון עבירות למעלה בצורה הכי מהירה. אפילו הקרבה קטנה, כמו נתינת צדקה לעני, זה מוחק המון יסורים של גהינום למעלה. לכן צריך להוסיף בצדקה וחסד בעזרת השם.
 
מילות התניא המקוריות:

פרק יב וטעם השמחה ביסורי הגוף לפי שהיא טובה גדולה ועצומה לנפש החוטאת למרקה בעה"ז ולהצילה מהמירוק בגיהנם (בפרט בדורותינו אלה שאין ביכולת להתענות כפי מספר כל הצומות שבתיקוני תשובה מהאר"י ז"ל הצריכות למירוק הנפש להצילה ממירוק בגיהנם) וכמ"ש הרמב"ן ז"ל בהקדמה לפי' איוב שאפי' יסורים של איוב ע' שנה אין להן ערך כלל ליסורי הנפש שעה אחת בגיהנם כי אש א' מששים וכו'. אלא לפי שעוה"ז חסד יבנה וביסורין קלין בעוה"ז ניצול מדיני' קשים של עוה"ב כמשל הילוך והעתקת הצל בארץ טפח לפי הילוך גלגל השמש ברקיע אלפים מילין וכו'. ויתר על כן לאין קץ הוא בנמשל בבחי' השתלשלות העולמות מרום המעלות עד עוה"ז הגשמי. וכנודע ממ"ש בזוה"ק מענין עליות עולמות העליוני' באתערותא דלתתא בהקרבת עוף אחד בן יונה או תור ע"ג המזבח או קומץ מנחה. וכן הוא בכל המצות מעשיות כנודע מהאריז"ל. וז"ש רז"ל ע"פ והתקדשתם והייתם קדושים אדם מקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה וכו' (וכמ"ש לעיל בענין אשר קדשנו במצותיו וכו' בחי' סוכ"ע וכו') וככה ממש הוא בענין שכר ועונש כמארז"ל שכר מצוה מצוה וכו' וכמ"ש במ"א. ודעת לנבון נקל ומשכיל על דבר ימצא טוב:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בעה"ז = בעולם הזה
מהאר"י ז"ל = מהאלוקי רבנו יצחק זכרונו לברכה
וכמ"ש = וכמו שכתב
הרמב"ן ז"ל = הרב משה בן נחמן זכרונו לברכה
לפי' = לפירוש
שאפי' = שאפילו
ע' = 70
א' = אחת
מדיני' = מדינים
עוה"ב = עולם הבא
בבחי' = בבחינת
ממ"ש = ממה שכתוב
בזוה"ק = בזוהר הקדוש
העליוני' = העליונים
ע"ג = על גבי
וז"ש = וזה שאמרו
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
ע"פ = על פסוק
וכמ"ש = וכמו שכתוב
סוכ"ע = סובב כל עלמין
כמארז"ל = כמאמר רבותינו זכרונם לברכה
במ"א = במקום אחר


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא


להצלחת וביטחון חיילי צה"ל שלוחמים מלחמת קודש בבני עוולה במלחמת 'צוק איתן'
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים