עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשפ"ד >> יום ה' סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

 מסיים הרבי הזקן את פרק נ"ג בתניא ומבאר את דברי הזוהר: כל אדם צריך שהאור האלוקי ישכון בו, כמו בתוך קודש הקודשים. כדי להגיע למצב שהאור האלוקי שוכן בכל אדם, הוא צריך לקיים מצוות מעשיות. כמו שהשמן החומרי, נותן לאור הרוחני אחיזה במציאות, כך המצוות החומריות נותנות לאור האלוקי לשכון בתוכינו, אמן כן יהי רצון!
  

מילות התניא המקוריות:

וז"ש הינוקא דנהורא עילאה דאדליק על רישיה היא שכינתא אצטריך למשחא פי' להתלבש בחכמה הנק' שמן משחת קדש כמ"ש בזהר ואינון עובדין טבין הן תרי"ג מצות הנמשכות מחכמתו ית' כדי לאחוז אור השכינה בפתילה היא נפש החיונית שבגוף הנקראת פתילה עד"מ כי כמו שבנר הגשמי האור מאיר ע"י כליון ושריפת הפתילה הנהפכת לאש כך אור השכינה שורה על נפש האלהית על ידי כליון נפש הבהמית והתהפכותה מחשוכא לנהורא וממרירו למתקא בצדיקים או לפחות ע"י כליון לבושיה שהן מחשבה דבור ומעשה והתהפכותן מחשך הקליפות לאור ה' א"ס ב"ה המלובש ומיוחד במחשבה דבור ומעשה תרי"ג מצות התורה בבינונים כי ע"י התהפכות נפש הבהמית הבאה מקליפ' נוגה מחשוכא לנהורא וכו' נעשה בחי' העלאת מ"ן להמשיך אור השכינה היא בחי' גילוי אור א"ס ב"ה על נפשו האלהית שבמוחין שבראשו ובזה יובן היטב מ"ש כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא וכמ"ש במ"א:
נשלם חלק ראשון בעז"ה ית' וית'

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

וז"ש = וזה שכתוב
פי' = פירוש
הנק' = הנקרא
כמ"ש = כמו שכתוב
תרי"ג = 613
ית' = יתברך
עד"מ = על דרך משל
ע"י = על ידי
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
מקליפ' = מקליפה
מ"ן = מיין נוקבין
מ"ש = מה שכתוב
במ"א = במקום אחר
בעז"ה = בעזרת ה'

     

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים