עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר א' תשפ"ד >> יום ד' אדר א'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בהמשך פרק כ"ז בתניא הרבי הזקן מבאר את הפסוק בתנ"ך בספר משלי שכתב אותו שלמה המלך בשם השם: "כל פעל השם למענהו וגם רשע ליום רעה"
ההסבר הפשטני הוא: אלוקים בורא הכל בשבילו שיהיה טוב, אפילו הרשע שמקבל עונש זה כדי שיהיה לו טוב והוא יחזור בתשובה. כשיסורים באים על האדם הוא מפשפש במעשיו, וחוזר בתשובה.


מילות התניא המקוריות:

ובכל דחיה ודחיה שמדחהו ממחשבתו אתכפיא ס"א לתתא ובאתערותא דלתתא אתערותא דלעילא ואתכפיא ס"א דלעילא המגביה עצמה כנשר לקיים מ"ש אם תגביה כנשר וגו' משם אורידך נאם ה' וכמו שהפליג בזהר פ' תרומה [דף קכח] בגודל נחת רוח לפניו ית' כד אתכפיא ס"א לתתא דאסתלק יקרא דקב"ה לעילא על כולא יתיר משבח' אחרא ואסתלקות' דא יתיר מכולא וכו'. ולכן אל יפול לב אדם עליו ולא ירע לבבו מאד גם אם יהיה כן כל ימיו במלחמה זו כי אולי לכך נברא וזאת עבודתו לאכפיא לס"א תמיד. ועל זה אמר איוב בראת רשעים ולא שיהיו רשעים באמת ח"ו אלא שיגיע אליהם כמעשה הרשעים במחשבתם והרהורם לבד והם יהיו נלחמים תמיד להסיח דעתם מהם כדי לאכפי' לס"א ולא יוכלו לבטלה מכל וכל כי זה נעשה ע"י צדיקים. 
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
ס"א = סטרא אחרא
מ"ש = מה שכתוב
פ' = פרשת
ית' = יתברך
ס"א = סטרא אחרא
ח"ו = חס ושלום
ע"י =על ידי

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים