עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשפ"ג >> יום ג' כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

יש מעלה בקיום מצוות פשוטות ומעשיות יותר על מעלת התורה והתפילה. כי בתורה ובתפילה כמה שלא תעמיק לא תצליח להבין את האלוקים במהותו, כי הוא נסתר, אפשר רק לדעת שהוא נמצא.
אבל על ידי קיום מצוות מעשיות ופשוטות אתה תופס את האלוקים במהותו ממש.

 
מילות התניא המקוריות:

והנה לקיום מצוה שא"א לעשות ע"י אחרים מבטלין ת"ת ואפי' מעשה מרכבה וכש"כ תפלה שהיא בחי' מוחין ודו"ר שכליים והטעם כנ"ל. ועוד זאת שבאמת מאד גדלה וגבהה מעלת המצות מעשיות וכן לימודם על מעלת המוחין שהן דו"ר שכליים כי הגם דכתיב ולדבקה בו ע"י מדותיו מ"מ איננו דבק אפי' במדות העליונות אלא במציאותן ולא במהותן וכמ"ש ואנכי עפר ואפר וכש"כ באור א"ס ב"ה דלית מחשבה תפיסא בי' באורו והתפשטות החיות ממנו ית' כ"א במציאותו שהוא שמחיה את כולם ולא במהותו אפי' לעליונים כמ"ש קדוש ק' ק' ה' צבאות כו' לבד עלולים הנאצלים משיגים כ"א בעילתו כפי הסדר שבע"ח בהתלבשות הפרצופים אבל לא בנבראים אפי' בנשמות דאצי' כמ"ש במשה רבינו ע"ה וראית את אחורי כו'.
 

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

שא"א = שאי אפשר
ע"י = על ידי
ת"ת = תלמוד תורה
וכש"כ = וכל שכן
ודו"ר = ודחילו ורחימו
מ"מ = מכל מקום
וכמ"ש = וכמו שכתוב
וכש"כ = וכל שכן
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
כ"א = כי אם
שבע"ח = שבעץ חיים
ע"ה = עליו השלום

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים