עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשפ"ד >> יום ב' כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
המעלה שיש בתלמוד תורה למעלה מכל המצוות היא"  שעל ידי הלימוד, האדם מוסיף אור חדש בעולמות העליונים למעלה מגן עדן ומשם האור יורד לגן עדן, ומשם לעולם החומרני שלנו לעזור לאדם שיוכל להמשיך ללמוד ולקיים מצוות. אבל על ידי התפילה האור האלוקי יורד מגן עדן לרפאות חולים,  ולהוריד גשמים, ולהחזיר שבויים. ובגלל שעל ידי התפילה השם משנה את חומריות העולם לשנות אותו מרע לטוב,  לכן יש מעלה בתפילה על לימוד התורה.
מילות התניא המקוריות:
להבין מ"ש בפע"ח דבזמן הזה עיקר הבירור ע"י התפלה דוקא אף שתלמוד תורה למעלה מהתפלה. הענין הוא שע"י תו"מ מוסיפין אור באצי' כו'. פי' אור א"ס ב"ה בכלים דאצי' ע"י ת"ת בפנימית דהיינו המשכות המוחין ובקיום המצות בחיצונית הכלים שהם בחי' נה"י שבי"ס ז"א שבאצי' רק שמתלבשים בבי"ע בתורה ומצות הגשמיים שבעוה"ז. אבל התפלה היא המשכת אור א"ס ב"ה לבי"ע דוקא לא בדרך התלבשות בלבד רק האור ממש לשנות הנבראים מכמות שהם שיתרפא החולה וירד הגשם משמים לארץ ויולידה ויצמיחה. משא"כ בתו"מ שאין שינוי בקלף התפילין ע"י הנחתן בראש ובזרוע וגם במצות שעשייתן הוא גמר מצותן השינוי הוא ע"י אדם ולא בידי שמים כבתפלה שהיא המשכת החיות מא"ס ב"ה שהוא לבדו כל יכול והלכך כדי להמשיך אור א"ס ב"ה למטה א"א בלי העלאת מ"ן מלמטה דוקא. משא"כ לת"ת שבאצי' המיוחדת בלא"ה במאציל ב"ה והעלאת מ"ן במוחו ולבו של אדם היא בחי' רשפי אש בלי גבול ונק' מאדך כדי לעורר בחי' א"ס והיינו ע"י גבורות דס"ג שהן הן הרפ"ח ניצוצין כו' ולכן נק' התפלה חיי שעה היא מלכות היורדת בבי"ע ותורה חיי עולם הוא ז"א כי רמ"ח פקודין הן מתחלקין בי' כלים דע"ס דז"א כו'.
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

מ"ש = מה שכתוב
בפע"ח = בפרי עץ חיים
ע"י = על ידי
תו"מ = תורה ומצוות
פי' = פירוש
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
דאצי' = דאצילות
ת"ת = תלמוד תורה
נה"י = נצח, הוד, יסוד
שבי"ס = שב-י' ספירות
ז"א = זעיר אנפין
בבי"ע = בבריאה, יצירה, עשיה
שבעוה"ז = שבעולם הזה
משא"כ = מה שאין כן
בתו"מ = בתורה ומצוות
א"א = אי אפשר
מ"ן = מיין נוקבין
בלא"ה = בלאו הכי
דס"ג = ( שם של עולם התוהו)
דע"ס = דעשר ספירות
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים